Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Kvalitātes vadības sistēma – aktuāla arī Nodrošinājuma valsts aģentūrā

6.septembrī Nodrošinājuma valsts aģentūras struktūrvienību vadītāji pulcējās uz semināru, kuru organizēja NVA kvalitātes un risku vadītāja Signe Žīgure. Semināra dalībniekiem tika atgādināts, kas ir kvalitātes vadības sistēma un kādi ir būtiskākie ieguvumi no tās ieviešanas darba vietā, kas ir tās pamatprincipi – procesu pieeja, uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana, problēmu cēloņu meklēšana un , protams, nepārtraukta sevis un kolektīva darba pilnveide.

Kvalitātes vadības sistēma ir domāšanas veids par uzņēmuma kopējiem mērķiem, darba organizēšanu un to, lai katrs vēlamais rezultāts tiktu sasniegts jau ar pirmo reizi, tādējādi maksimāli efektīvi izmantojot resursus un darba laiku. Signe Žīgure pastāstīja par procesiem un riskiem, kuri sastopami ikdienā, kā arī par to, kurā no procesu vadības līmeņiem šobrīd ir Nodrošinājuma valsts aģentūra un kādi uzdevumi vēl veicami gan procesu vadībā, gan risku pārvaldībā, lai NVA iegūtu ISO9001:2015 sertifikātu. 

Nodrošinājuma valsts aģentūra arī reģionos iznīcina konfiscētās kontrabandas preces

Lai ekonomētu valsts līdzekļus, nepiesaistot komersantus, Nodrošinājuma valsts aģentūra arī reģionos izņemtās kontrabandas preces iznīcina pašu spēkiem. 30.augustā ar aģentūrai piederošo šķeldotāju SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu glabāšanas poligonā „Križevņiki”, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā tika iznīcinātas 9575 paciņas cigarešu.

Vēl aizvadītajā, šā gada 35. darba nedēļā, pieņemta konfiscētā manta sešos kriminālprocesos un 15 administratīvajās lietās. Iznīcinātas dažādas mantas sešos kriminālprocesos un 15 administratīvajās lietās. Iznīcināti 1500 litri nelegālā spirta, 200 litru brāgas un 41 tonna metāla.

Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantu stāvlaukumos pieņemtas 88 automašīnas, kas saistītas ar pārkāpumiem ceļu satiksmē, bet īpašniekiem nedēļas laikā nodoti 97 transporta līdzekļi.

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki papildina zināšanas par publiskajiem iepirkumiem un cenu aptaujām

30.augustā Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika seminārs par aģentūrā veicamajiem publiskajiem iepirkumiem un cenu aptaujām, kuru vadīja Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja Inga Melece. Semināru noklausījās Nodrošinājuma valsts aģentūras struktūrvienību vadītāji un projektu vadītāji.

Seminārā tika izskaidrotas visu publisko iepirkumu veikšanas procedūras Nodrošinājumu valsts aģentūrā, kā arī cenu iepirkumu procedūras. Katras procedūras secība, sākot ar iepirkumu plāna sagatavošanu, beidzot ar iepirkuma līgumu un tā publicēšanu.

Lai pēc publiskā iepirkuma vai cenu aptaujas gala rezultātu paziņošanas nebūtu problēmu no pretendentu puses, īpaša uzmanība tika vērsta tehniskās specifikācijas sagatavošanas jautājumiem. Semināra dalībniekiem vēlreiz tika atgādināts par dažādiem juridiskajiem aspektiem arī cenu aptaujas vispārīgās vienošanās ietvaros.

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno iepirkumu transportlīdzekļu remonta pakalpojumiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2017.gada 5.septembrī pulksten 11 Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k - 2, 207. kabinetā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu notiks apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru transportlīdzekļu remonta pakalpojumu saņemšanai, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem. Apspriedē tiks izskatītas tehniskās specifikācijas, vispārīgās vienošanās un finanšu piedāvājuma projektos ietvertās prasības.

prasības.

Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2017.gada 4.septembrim (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi mail.

Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem.

Sīkāka informācija pieejama -

http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija

 

Atklāts Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā būvētais VUGD Smiltenes depo

Piektdien, 25.augustā svinīgā gaisotnē tika atklāta VUGD Smiltenes depo jaunā ēka. Kā jau tradicionāli ierasts, pirms svinīgajām uzrunām, tika pārgriezta sarkanā lenta un tad jau vērās lielie garāžas vārti, aicinot visus klātesošos uz depo atklāšanas pasākumu.

Atklāšanas pasākumu bija pagodinājis arī premjers Māris Kučinskis, kurš tad arī teica pirmo svinīgo uzrunu. Klātesošos uzrunāja arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, VUGD priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs, kā arī Smiltenes mērs un būvfirmas pārstāvis. Visās svinīgajās runās bez citiem laba vēlējumiem, pretēji citu darba vietu atklāšanas pasākumiem, izskanēja viena doma – lai darba būtu pēc iespējas mazāk, bet ugunsdzēsējiem vairāk atliktu laika pilnveidot savas zināšanas un iemaņas.

Klātesošos ar skanīgiem priekšnesumiem sveica Smiltenes pūtēju orķestris. Tradicionāli šis pasākums bija pulcējis arī kuplu skaitu Smiltenes iedzīvotāju, kuri priecājās kopā ar ugunsdzēsējiem un ar lielu entuziasmu devās piedāvātajā ekskursijā pa jaunajām telpām. Pirms ekskursijas visi klātesošie vienojās kopīgā fotogrāfijā.   

Nodrošinājuma valsts aģentūra par piemiņu ugunsdzēsējiem uzdāvināja nelielu foto galeriju, kurā var izsekot depo celtniecības gaitai, sākot no kapsulas iemūrēšanas līdz pat tā pieņemšanai ekspluatācijā.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu turpina VUGD depo būvniecību Ērgļos

2016. gada sākumā Ērgļos tika nojaukta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posteņa ēka, kura jau sen neatbilda tehniskajām prasībām. Tās vietā jau tā paša gada oktobrī sāka uzbūvēt jaunu, Eiropas savienības prasībām atbilstošu ugunsdzēsēju depo.

Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātajā konkursā par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Ērgļu posteņa ugunsdzēsības depo celtniecību uzvarēja celtniecības firma SIA Bazalts.

 

Šobrīd darbi turpinās saskaņā ar grafiku un jau pavisam drīz būvnieki varēs aicināt Būvvaldes un Nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvjus, lai nodotu ekspluatācijā jauno ēku. Jaunais depo atrodas pašā Ērgļu centrā un turpmāk tajā paredzētas ar darba vietas Valsts policijas Ērgļu iecirkņa darbiniekiem.

Nodrošinājuma valsts aģentūrā viesojās delegācija no Uzbekistānas un Turkmenistānas

Tikšanās Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika pēc Valsts robežsardzes iniciatīvas. Latvija, kā arī pārējās Eiropas savienības dalībvalstis, piedalās projektā - Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā. BOMCA projekts( Border Management Programma in Central Asia) ir virzīts uz vispārējās drošības uzlabošanu, migrācijas plūsmu kontroli, kā arī sadarbības veicināšanu nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanu šajā reģionā. Par aģentūras darbu Latvijas Krievijas robežas demarkācijā viesiem pastāstīja NVA Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Būvniecības nodaļas projektu vadītājs Gunārs Liepiņš.

Tikšanās ietvaros tika prezentēts arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvja projekts. Viesi, kuri ir Centrālās Āzijas valstu robežapsardzības iestāžu un demarkācijas komisiju pārstāvji, iepazinās ar Latvijas pieredzi robežu demarkācijā un delimitizācijā. Trīs dienu laikā viesi apmeklēja arī Ārlietu ministriju un Valsts Zemes dienestu.

Ekspluatācijā nodots Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā būvētais VUGD depo Smiltenē

Pagājušā gada 15. jūlijā, Smiltenē, Rūpniecības ielā 2, tika uzsākta Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona Valkas daļas Smiltenes posteņa ēkas celtniecība. Aizvadītās nedēļas nogalē, 21.jūlijā Smiltenes novada būvvalde šo objektu pieņēma ekspluatācijā.

Pieņemšanas komisija, kuras sastāvā bija gan šī objekta pasūtītājas Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs, gan būvinspektore Ingrīda Ērgle, arhitekte Līga Āboliņa, būvuzraugs Pēteris Gudrinieks un buvnieku pārstāvis Artis Knoks, rūpīgi apskatīja visas telpas, kā arī ēkas fasādi.

 

Ēka tika novērtēta kā kvalitatīvi uzcelts objekts, norādot uz nelieliem kosmētiskiem defektiem, kurus celtnieki novērsīs tuvākajā laikā. Ugunsdzēsības tornī, kurā ikdienā žāvējas ugunsdzēsības šļūtenes, var arī uzkāpt. No balkona paveras skaists skats uz Smilteni, kuras aiznavā šobrīd lieliski “ierakstās” arī jaunā depo ēka.

Tiesneši no Turcijas iepazīstas ar Nodrošinājuma valsts aģentūras darbu

13.jūlijā Nodrošinājuma valsts aģentūrā, Piedrujas ielas teritorijā ieradās tiesnešu delegācija no Turcijas, lai iepazītos ar NVA darbu. Turcijas Tieslietu ministrijas delegācija no 11. līdz 13. jūlijam Latvijā viesojās ar Eiropas Komisijas Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāta (European Commission Directorate-General for Neighborhood and Enlargement Negotiations) finansiālo atbalstu TAIEX instrumenta programmas ietvaros.

Kā pastāstīja Tiesu administrācijas Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas projekta vadītāja Dace Ezeriete: ”Tiesu administrācija kā uzņemošā institūcija ir noorganizējusi delegācijas tikšanos ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģiju, Valsts policijas Ķīmisko ekspertīžu nodaļas un Infotehnisko ekspertīžu nodaļas pārstāvjiem, Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama tiesnesi, kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras Materiāli tehniskās pārvaldes tehniskā atbalsta daļu un Valsts tiesu ekspertīžu biroja pārstāvjiem.”

Turcijas pārstāvjus interesēja gan vairāki likumdošanas aspekti, kas skar gan izņemto lietisko pierādījumu iznīcināšanu, gan realizēšanu. Nodrošinājuma valsts aģentūras Materiāli tehniskās pārvaldes tehniskā atbalsta daļas vadītājs Arvīds Marhels viesiem parādīja noliktavas, kurās glabājas dažādi gan krimināllietās, gan administratīvajās lietās izņemtie lietiskie pierādījumi un pastāstīja, kāds ir to tālākais liktenis. Turcijas tiesnešus ļoti interesēja praktiskais process, kā tiek iznīcinātas kontrabandas un kontrafakta preces. Turcija tiesneši pārliecinājās par apsardzes drošību, kā arī iznīcināšanas procesa dokumentēšanu.

 

Svinīgi atklāts Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā būvētais Bolderājas policijas iecirknis

5.jūlijā Bolderājā, Stūrmaņu ielā 33 tika svinīgi atklāts Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Bolderājas policijas iecirknis. Tas uzbūvēts Iekšlietu ministrijai sadarbojoties ar Rīgas Domi un tajā turpmāk strādās gan Valsts policijas, gan arī Rīgas Pašvaldības policijas darbinieki.

Darbus šajā objektā veica būvfirma PS”LNK INDUSTRIES Partnership”, bet to uzraudzība, kā jau ierasts, bija Nodrošinājuma valsts aģentūras pārziņā. Turpmāk arī šo objektu apsaimniekos NVA. Jaunajā ēkā ir ērti darba kabineti, dežūrdaļa, aizturēto personu telpas, kā arī neliela virtuvīte, garderobes un dušas darbinieku ērtībām.

 Svinīgajā pasākumā piedalījās IeM valsts sekretāra pienākumu izpildītājs Dmitrijs Trofimovs, Rīgas mērs Nils Ušakovs. Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis, Rīgas Pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors

Ēriks Ivanovs, kā arī būvfirmas pārstāvis Davids Lipkins.

Pēc svinīgajām runām un tradicionālas sarkanās lentes pārgriešanas visi viesi, kā arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tika aicināti doties ekskursijā un apskatīt jaunās telpas.  

 Lai nevienu nemulsina galerijā esošais dīvainais fotoattēls, kurā rūpīgi ieskatoties, var redzēt skudras. Iecirkņa teritorijā aug koks, kuru nedrīkstēja nozāģēt, lai kā tas būtu traucējis celtniecībai. Izrādās, tā pakājē mājas atradušas īpašas sugas skudras. Skudras aizsargā Latvijas Sarkanā grāmata.