Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra pateicas par darbu direktora vietniecei Vinetai Silkanei-Bračai

Šodien, 4.decembrī iknedēļas Nodrošinājuma valsts aģentūras struktūrvienību vadītāju sanāksmē visa kolektīva vārdā direktors Ēriks Ivanovs pateicās par aģentūrā ieguldīto darbu direktora vietniecei, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta vadītājai Vinetai Silkanei-Bračai.

Par īpašiem sasniegumiem un radošu amata pienākumu izpildi, nodrošinot Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju pārvaldīšanas jomā Vineta Silkane-Brača tika apbalvota ar aģentūras apbalvojumu „Atzinības raksts”.

Diemžēl Silkanes-Bračas kundze vairs neturpinās darbu Nodrošinājuma valsts aģentūrā, bet kolektīvs vēl viņai panākumus turpmākajās darba gaitās un profesionālajā izaugsmē.

Turpmāk Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora vietnieces, Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta vadītājas amata pienākumus pildīs līdzšinējā Juridiskās nodaļas vadītāja Natālija Rateniece.

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki saņēmuši Ministru kabineta un Iekšlietu ministrijas apbalvojumus

Šodien, 15.novembrī Iekšlietu ministrijā svinīgos apstākļos iekšlietu sistēmas darbinieki par labiem darba panākumiem un sakarā ar Latvijas valsts proklamēšanas 99.gadadienu, saņēma godam nopelnītos apbalvojumus. Apbalvoto vidū bija arī Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki.

Ar Ministru Prezidenta Pateicības rakstu tika apbalvots Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora vietnieks Jānis Vonda

Iekšlietu ministrijas Bronzas Goda zīmi saņēma Andris Vējiņš, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašuma pārvaldes Vidzemes daļas vadītāju.

Ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu apbalvoja:

Natāliju Ratenieci, Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas vadītāju;

Jolantu Krūmiņu, Nodrošinājuma valsts aģentūras Finanšu un grāmatvedības pārvaldes Grāmatvedības nodaļas vadītāju;

Aiju Marnauzu, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Ludzas daļas vecāko referenti;

Lieni Kirķi, Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Piedziņas nodaļas vecāko referenti;

Renāru Dišleru, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes vadītāja vietnieku.

 

Ar Iekšlietu ministrijas Pateicību apbalvoja:

Juritu Brišku, Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsulti;

Sandri Čubaru, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Ludzas daļas namu pārzini;

Vandu Skoli, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas vecāko refereti

 

Nodrošinājuma valsts aģentūrā regulāri turpinās nelegālo cigarešu un alkohola iznīcināšana

Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta darbinieki katru nedēļu gan Rīgā, gan reģionos iznīcina kontrabandas cigaretes un nelegālo alkoholu. Šonedēļ trīs dienu laikā Getliņu atkritumu poligonā iznīcināts rekordliels nelegālo cigarešu daudzums – 20 miljoni 379 tūkstoši 410 cigaretes un 48 kastes ar tabaku.

Aizvadītajā, šā gada 44.darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūrā pieņemta glabāšanā kārtējā kriminālprocesa ietvaros atsavinātā cigarešu ražošanas iekārta, kā arī 1336 kārbas ar ūdenspīpju tabaku.

Rīgā nedēļas laikā iznīcināti 245 iepakojumi ar ūdenspīpju tabaku un 636 600 cigaretes, 16 30 litru kannas ar nelegālo spirtu, pusotra tonna ar spirtu, kā arī 13 kastes ar pudelēm, kas bija pildītas ar nelegālo degvīnu.

Latgales reģionā aizvadītajā nedēļā aiznīcinātas 575 740 nelegālās cigaretes.  

Vēstījuma kapsula jaunā VUGD depo pamatos iemūrēta

Piektdien, 3.novembrī Rīgā, Jaunpils ielā, jaunā VUGD depo, kura celtniecība sākusies oktobrī un kura aprises celtniecības laukumā jau ir redzamas, pamatos svinīgos apstākļos tika iemūrēta simboliska vēstījuma kapsula nākamajām paaudzēm.

Savus vēstījumus, kā arī simboliskus suvenīrus kapsulā ielika Iekšlietu ministrijas, Rīgas domes, Nodrošinājuma valsts aģentūras, SIA "Skonto būve" un Valsts agunsdzēsības un glābšanas diensta pārstāvji. Nodrošinājuma valsts aģentūras teksts, kuru Jaunpils ielā parakstīja direktors Ēriks Ivanovs:

"Nodrošinājuma valsts aģentūrai šodien, 2017.gada 3.novembrī ir patiešām nozīmīga diena. Divu gadu laikā šis jau ir piektais mūsu aģentūras vadībā realizētais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas depo būvniecības projekts. Ar lielu gandarījumu esat pabeiguši jaunas depo ēkas Apē, Smiltenē un Ērgļos. 2017.gada nogalē tika pabeigts arī  depo Skrundā.

Ugunsdzēsēji un glābēji, kā arī pārējie iekšlietu sistēmas darbinieki, jau sen ir pelnījuši pildīt savus dienesta pienākumus 21.gadsimtam atbilstošos apstākļos un telpās.

Es ceru, ka mūsu sadarbība ar celtniecības firmu „Skonto būve” būs veiksmīga un jau pavisam drīz mēs vēlreiz pulcēsimies šeit, Jaunpils ielā, lai svinīgi  atklātu šo ēku. Un visvairāk es ceru, ka jaunā ēka būs tik pamatīga un izturīga, ka šo kapsulu nākamās paaudzes neatradīs vēl ilgi. Līdz ar to tās vēsturiskā vērtība augs ar katru gadu."

VUGD jaunceļamā depo pamatos Rīgā, Jaunpils ielā tiks iemūrēta vēstījuma kapsula nākamajām paaudzēm

Rīt, 3.novembrī, pulksten 11 Rīgā, Jaunpils ielā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta jaunceļamā depo pamatos tiks iemūrēta simboliskā vēstījuma kapsula nākamajām paaudzēm.

Darbi šajā objektā tika uzsākti oktobra sākumā un tos veic Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātā celtniecības konkursa uzvarētājs SIA „Skonto būve”.

 

Pēdējo divu gadu laikā Latvijā uzsāktas būvēt jau piecas jaunas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas. Trīs no tām – Apē, Smiltenē un Ērgļos, nodotas ekspluatācijā. Šajos depo mūsdienām atbilstošos apstākļos jau strādā ugunsdzēsēji. Tuvojas nobeigumam celtniecības darbi arī Skrundā.

 

Piektais VUGD depo Rīgā būs lielākais no visiem līdz šim uzceltajiem, jo tajā atradīsies ne tikai operatīvie darbinieki, kuri ikdienā izbrauc uz izsaukumiem, bet arī VUGD Rīgas reģiona pārvaldes vadība un ugunsdrošības inspektori.

 

Rīt svinīgajā pasākumā savus vēstījumus un piemiņas suvenīrus kapsulā ieliks Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks pulkvedis Oskars Āboliņš un SIA „Skonto būve” padomes loceklis Ivars Millers.

 

Uz svinīgo vēstījuma kapsulas iemūrēšanu laipni aicināti arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Nodrošinājuma valsts aģentūrā tiek iznīcināta nelegālā cigarešu ražotne

Divas dienas Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta darbinieki dažādām metodēm komisijas klātbūtnē padarīja lietošanai nederīgu nelegālo cigarešu ražošanas līniju. Savulaik Valsts policijas darbinieki šo iekārtu bija atsavinājuši kriminālprocesa ietvaros.

Nelegālā cigarešu ražotne pirms kāda laika tika atklāta Ādažu pagasta pusē un izņemta kriminālprocesa ietvaros un kā lietiskais pierādījums nodota glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai. Šobrīd procesa virzītājs ir pieņēmis lēmumu par šīs iekārta iznīcināšanu.

Nodrošinājuma valsts aģentūrā iznīcināšanas process noritēs divos posmos. Vispirms iekārta tiek padarīta pilnībā nederīga ražošanai. Arī šis process notiek vairākās fāzēs. Vispirms tika sagriezti visi elektrības kabeļi un ar lielu veseri sasistas un atdalītas iekārtas detaļas. Pēc tam ar metināmo aparātu lielākās iekārtas daļas sagrieztas gabalos.

Pēc tam, kad komisija būs pārliecinājusies par to, ka ražotni nav iespējams atjaunot, tā tiks utilizēta metāllūžņos.

 

Atklāts jau trešais Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā būvētais VUGD depo

Ceturtdien, 26.oktobrī svinīgā gaisotnē tika atklāta VUGD Ērgļu depo jaunā ēka Ērgļos, Rīgas ielā 20. Kā jau tradicionāli ierasts, pirms svinīgajām uzrunām, tika pārgriezta sarkanā lenta. Šoreiz šo godpilno uzdevumu Nodrošinājuma valsts aģentūras vārdā veica direktora vietniece Vineta Silkane-Brača.

Pēc tam vērās lielās garāžas durvis un visi klātesošie devās uz svinīgo atklāšanas pasākumu. Kā jau ierasts, pasākuma dalībniekus sveica arī vietējie muzikanti – šoreiz tie bija Ērgļu mūzikas skolas bērnu pūtēju orķestra dalībnieki.

 

Svinīgās uzrunas  teica iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Oskars Āboliņš, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora vietniece Vineta Silkane-Brača, Būvfirmas „SIA Bazalts” valdes priekšsēdētājs Jānis Ozols un   Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis. Patīkami, ka celtnieku teiktajā izskanēja pateicība Nodrošinājuma valsts aģentūrai par lielo ieguldījumu visā celtniecības laikā, īpaši uzsverot Nodrošinājuma valsts aģentūras Būvniecības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistes Antoņinas Virčenko veikumu.

 

Tradicionāli šis pasākums bija pulcējis arī kuplu skaitu Ērgļu iedzīvotāju, kuri priecājās par iespēju nofotografēties kopā ar iekšlietu sistēmas vadību un ar lielu entuziasmu devās piedāvātajā ekskursijā pa jaunajām telpām. Šoreiz jaunajā depo ēkā strādās ne tikai ugunsdzēsēji, bet arī Valsts policijas Ērgļu iecirkņa policisti.   

Nodrošinājuma valsts aģentūra par piemiņu ugunsdzēsējiem uzdāvināja nelielu foto galeriju, kurā var izsekot depo celtniecības gaitai, sākot no kapsulas iemūrēšanas līdz pat tā pieņemšanai ekspluatācijā.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi nelegālos ieročus un utilizācijai paredzētos lietiskos pierādījumus

Šā gada 18.oktobrī, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu,bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs likumā noteiktajā kārtībā komisijas klātbūtnē sadarbībā ar komersantu iznīcināja 224 ieroču vienības. Kopā ar ieročiem tika iznīcināti arī utilizācijai paredzētie lietiskie pierādījumi.

Šoreiz pārkausēšanai Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departaments ieroču arsenālam bija pievienojis arī kriminālprocesu ietvaros atsavinātās monētas - Ungārijas forinus. Šīs monētas savulaik tika izmantotas, lai apkrāptu spēļu automātus un stāvvietu samaksas automātus. Pēc tiesas lēmuma  šie fornti ir jāiznīcina.

Līdz ar to, šoreiz metālkausēšanas krāsnī, kopā ar šaujamieroču detaļām, tika iznīcinātas arī kriminālprocesu ietvaros izņemtās monētas. Krāsnī, kuras temperatūra ir 1800 grādi pēc Celsija, jau pēc pāris minūtēm Nodrošinājuma valsts aģentūras iznīcināšanai nodotie metāla priekšmeti kopā ar citiem metāllūžņiem pārvērtās šķidrā metālā.

 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā uzsākta jauna VUGD depo celtniecība Rīgā, Jaunpils ielā

VUGD depo celtniecība Rīgā, Jaunpils ielā
Šā gada oktobrī uzsākta vēl viena jauna VUGD depo celtniecība Latvijā. Jaunais depo atradīsies Rīgā, Jaunpils ielā. Kā jau ierasts, arī šā objekta celtniecības darbi notiek Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā.

VUGD depo celtniecību veic SIA „Skonto būve” un būvdarbu vadītājs ir Sandris Smeilis. Projektu šim objektam izstrādāja A/S „Komunālprojekts” un objekta autoruzraudzību veic Aleksandrs Čiņajevs.

Pagaidām celtniecības objektā noris melnzemes kārtas noņemšana un izvešana, kā arī būvlaukuma izlīdzināšana. Tuvākajā laikā laukumā parādīsies būvbedre un tiks uzsākti pamatu betonēšanas darbi.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno iepirkumu transportlīdzekļu remonta pakalpojumiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2017.gada 3.oktobrī pulksten 11 Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k- 2, 207. kabinetā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu notiks apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru transportlīdzekļu remonta pakalpojumu saņemšanai, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem. Apspriedē tiks izskatītas tehniskās specifikācijas, vispārīgās vienošanās un finanšu piedāvājuma projektos ietvertās prasības.
Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2017.gada 2.oktobrim (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi@agentura.iem.gov.lv.
Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem.
Sīkāka informācija pieejama -
http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija