Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā būvētais VUGD Ērgļu depo nodots ekspluatācijā

Ērgļos, Rūpniecības ielā 20. 2016.gada oktobrī tika uzsākta jauna Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Ērgļu posteņa depo celtniecība. Celtniecība notika vietā, kur tā paša gada sākumā tika nojaukta vecā depo ēka. Aizvadītās nedēļas nogalē jaunā ēka tika pieņemta ekspluatācijā.

Celtniecību šajā objektā veica SIA Bazalts. Komisija, kuras sastāvā bija Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors, projekta arhitekts, būvuzraugs, būvinspektors, būvprojekta izstrādātājs un būvdarbu veicējs, iepazinās ar jaunajām telpām un novērtēja to kvalitāti. Iebildumu par padarītā darba kvalitāti nebija un apskates beigās komisija parakstīja pieņemšanas aktu.

Jaunā depo telpās strādās ne tikai ugunsdzēsēji, bet arī Valsts policijas Ērgļu iecirkņa inspektori un vēl tajā izbūvēts arī neliels  dzīvoklis, kurš vajadzības gadījumā ir izmantojams kā dienesta viesnīca.   

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki pilnveido zināšanas lietvedībā

Trešdien, 20.septembrī Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki, kuri ikdienā strādā ar dokumentu sagatavošanu un to apriti, pulcējās seminārā, lai pilnveidotu savas zināšanas. Semināru vadīja Iekšlietu ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Tatjana Stragova.

Semināra vadītāja vērsa uzmanību uz normatīvo aktu prasībām dokumentu noformēšanā, jo neievērojot šīs prasības, nepareizi noformēts dokuments var „pazust” lielajā iekšlietu sistēmas dokumentu apritē. Tas var radīt problēmas pēc tam to atrast gan pašam dokumenta sagatavotājam, gan tā adresātam.

Stragovas kundze informēja semināra dalībniekus arī par oficiālās elektroniskās adreses ieviešanu valsts iestādēs no nākamā gada 1.jūnija.

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu turpina būvdarbus jaunceļamajā VUGD depo Skrundā

Turpinās būvdarbi Skrundā, Ventas ielā 2, kur top Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas Skrundas posteņa depo. Darbi tika uzsākti pagājušā gada decembrī, kad 15.decembrī svinīgā atmosfērā jaunceļamā depo pamatos tika iemūrēta vēstījuma kapsula nākamajām paaudzēm.

Jau kopš 2011.gada Skrundas ugunsdzēsējiem nav savas darba vietas, jo kādreizējai 1936.gadā celtajai depo ēkai sabruka siena un viņi tika pārvietoti uz pagaidu mītni. Skrundas pašvaldība pēc tam, ka Iekšlietu ministrija atrada līdzekļus jaunas ēkas celtniecībai, izdalīja zemi pilsētas teritorijā.

Konkursā par celtniecības darbiem uzvarēja būvfirma SIA „LX Celtnieks”. Šī firma arī šobrīd turpina darbus. Kopējās darbu izmaksas plānotas aptuveni viens miljons 200 tūkstoši. Šobrīd Skrundā jau praktiski pabeigti depo āra darbi un virs torņa pacēlies spāru svētku simboliskais vainags. 

Nodrošinājuma valsts aģentūras dāvana apskatāma Rīgas Motormuzeja Bauskas filiālē

Aizvadītā gada nogalē Nodrošinājuma valsts aģentūra saņēma lūgumu nodot Rīgas Motormuzejam no Valsts materiālajām rezervēm izņemtos resursus – dezinfekcijas-dušas iekārtu, kas ir uzmontētas uz padomju laikos ražotās automašīnas GAZ 52 un piekabi, lai papildināta muzeja krājumus un saglabātu vēsturiskās liecības. Šobrīd šī visai īpatnējā automašīna un piekabe ir apskatāmas muzeja Bauskas filiālē.

Automašīna, kas atradās Valsts materiālo rezervju noliktavā Kandavā uz kuras ir uzmontēta šī dezinfekcijas iekārta, kā arī piekabe ar dušas iekārtu, šā gada pavasarī tika pārvietota uz Bausku. Šobrīd, tā ir novietota izstāžu telpās un ikviens muzeja apmeklētājs to var rūpīgi izpētīt. Šādas automašīnas gan sen jau netiek izmantotas ikdienā, taču ir lielisks vēstures saglabāšanas paraugs.

Kvalitātes vadības sistēma – aktuāla arī Nodrošinājuma valsts aģentūrā

6.septembrī Nodrošinājuma valsts aģentūras struktūrvienību vadītāji pulcējās uz semināru, kuru organizēja NVA kvalitātes un risku vadītāja Signe Žīgure. Semināra dalībniekiem tika atgādināts, kas ir kvalitātes vadības sistēma un kādi ir būtiskākie ieguvumi no tās ieviešanas darba vietā, kas ir tās pamatprincipi – procesu pieeja, uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana, problēmu cēloņu meklēšana un , protams, nepārtraukta sevis un kolektīva darba pilnveide.

Kvalitātes vadības sistēma ir domāšanas veids par uzņēmuma kopējiem mērķiem, darba organizēšanu un to, lai katrs vēlamais rezultāts tiktu sasniegts jau ar pirmo reizi, tādējādi maksimāli efektīvi izmantojot resursus un darba laiku. Signe Žīgure pastāstīja par procesiem un riskiem, kuri sastopami ikdienā, kā arī par to, kurā no procesu vadības līmeņiem šobrīd ir Nodrošinājuma valsts aģentūra un kādi uzdevumi vēl veicami gan procesu vadībā, gan risku pārvaldībā, lai NVA iegūtu ISO9001:2015 sertifikātu. 

Nodrošinājuma valsts aģentūra arī reģionos iznīcina konfiscētās kontrabandas preces

Lai ekonomētu valsts līdzekļus, nepiesaistot komersantus, Nodrošinājuma valsts aģentūra arī reģionos izņemtās kontrabandas preces iznīcina pašu spēkiem. 30.augustā ar aģentūrai piederošo šķeldotāju SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu glabāšanas poligonā „Križevņiki”, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā tika iznīcinātas 9575 paciņas cigarešu.

Vēl aizvadītajā, šā gada 35. darba nedēļā, pieņemta konfiscētā manta sešos kriminālprocesos un 15 administratīvajās lietās. Iznīcinātas dažādas mantas sešos kriminālprocesos un 15 administratīvajās lietās. Iznīcināti 1500 litri nelegālā spirta, 200 litru brāgas un 41 tonna metāla.

Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantu stāvlaukumos pieņemtas 88 automašīnas, kas saistītas ar pārkāpumiem ceļu satiksmē, bet īpašniekiem nedēļas laikā nodoti 97 transporta līdzekļi.

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki papildina zināšanas par publiskajiem iepirkumiem un cenu aptaujām

30.augustā Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika seminārs par aģentūrā veicamajiem publiskajiem iepirkumiem un cenu aptaujām, kuru vadīja Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja Inga Melece. Semināru noklausījās Nodrošinājuma valsts aģentūras struktūrvienību vadītāji un projektu vadītāji.

Seminārā tika izskaidrotas visu publisko iepirkumu veikšanas procedūras Nodrošinājumu valsts aģentūrā, kā arī cenu iepirkumu procedūras. Katras procedūras secība, sākot ar iepirkumu plāna sagatavošanu, beidzot ar iepirkuma līgumu un tā publicēšanu.

Lai pēc publiskā iepirkuma vai cenu aptaujas gala rezultātu paziņošanas nebūtu problēmu no pretendentu puses, īpaša uzmanība tika vērsta tehniskās specifikācijas sagatavošanas jautājumiem. Semināra dalībniekiem vēlreiz tika atgādināts par dažādiem juridiskajiem aspektiem arī cenu aptaujas vispārīgās vienošanās ietvaros.

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno iepirkumu transportlīdzekļu remonta pakalpojumiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2017.gada 5.septembrī pulksten 11 Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k - 2, 207. kabinetā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu notiks apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru transportlīdzekļu remonta pakalpojumu saņemšanai, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem. Apspriedē tiks izskatītas tehniskās specifikācijas, vispārīgās vienošanās un finanšu piedāvājuma projektos ietvertās prasības.

prasības.

Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2017.gada 4.septembrim (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi mail.

Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem.

Sīkāka informācija pieejama -

http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija

 

Atklāts Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā būvētais VUGD Smiltenes depo

Piektdien, 25.augustā svinīgā gaisotnē tika atklāta VUGD Smiltenes depo jaunā ēka. Kā jau tradicionāli ierasts, pirms svinīgajām uzrunām, tika pārgriezta sarkanā lenta un tad jau vērās lielie garāžas vārti, aicinot visus klātesošos uz depo atklāšanas pasākumu.

Atklāšanas pasākumu bija pagodinājis arī premjers Māris Kučinskis, kurš tad arī teica pirmo svinīgo uzrunu. Klātesošos uzrunāja arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, VUGD priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs, kā arī Smiltenes mērs un būvfirmas pārstāvis. Visās svinīgajās runās bez citiem laba vēlējumiem, pretēji citu darba vietu atklāšanas pasākumiem, izskanēja viena doma – lai darba būtu pēc iespējas mazāk, bet ugunsdzēsējiem vairāk atliktu laika pilnveidot savas zināšanas un iemaņas.

Klātesošos ar skanīgiem priekšnesumiem sveica Smiltenes pūtēju orķestris. Tradicionāli šis pasākums bija pulcējis arī kuplu skaitu Smiltenes iedzīvotāju, kuri priecājās kopā ar ugunsdzēsējiem un ar lielu entuziasmu devās piedāvātajā ekskursijā pa jaunajām telpām. Pirms ekskursijas visi klātesošie vienojās kopīgā fotogrāfijā.   

Nodrošinājuma valsts aģentūra par piemiņu ugunsdzēsējiem uzdāvināja nelielu foto galeriju, kurā var izsekot depo celtniecības gaitai, sākot no kapsulas iemūrēšanas līdz pat tā pieņemšanai ekspluatācijā.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu turpina VUGD depo būvniecību Ērgļos

2016. gada sākumā Ērgļos tika nojaukta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posteņa ēka, kura jau sen neatbilda tehniskajām prasībām. Tās vietā jau tā paša gada oktobrī sāka uzbūvēt jaunu, Eiropas savienības prasībām atbilstošu ugunsdzēsēju depo.

Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātajā konkursā par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Ērgļu posteņa ugunsdzēsības depo celtniecību uzvarēja celtniecības firma SIA Bazalts.

 

Šobrīd darbi turpinās saskaņā ar grafiku un jau pavisam drīz būvnieki varēs aicināt Būvvaldes un Nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvjus, lai nodotu ekspluatācijā jauno ēku. Jaunais depo atrodas pašā Ērgļu centrā un turpmāk tajā paredzētas ar darba vietas Valsts policijas Ērgļu iecirkņa darbiniekiem.