Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Īpašumu pārvalde

Kurzemes daļa

Bāriņu iela 3, Liepāja LV-3401, tālrunis 63404699

Defektu pieteikšana: mail

Daļas vadītāja

Aija

Vilnīte

63404699
20211140

Vecākā referente

Unda

Šteinberga

20023936

Vecākā referente

Iveta

Varlamova

20388177

Vecākā referente

Jautrīte

Akermane

63404616
26430950

Projekta vadītājs

Guntis

Ratnieks

27084198

Namu pārzinis

Vilnis

Akermanis

29321006

Namu pārzinis

Ivars

Dīķis

25634243

Namu pārzinis

Raivo

Krūzbergs

28668971

Namu pārzinis

Jānis

Vorslovs

25636382

Tehniskais strādnieks (Kuldīgā)

Juris

Sustrups

25634500

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.