Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Īpašumu pārvalde

KURZEMES DAĻA

Bāriņu iela 3, Liepāja LV-3401, tālrunis 63404699

Defektu pieteikšana: defekti-Kurzeme@agentura.iem.gov.lv

 Daļas vadītāja

 Aija

 Vilnīte

63404699
20211140

Vecākā referente

Unda

Šteinberga

20023936

 Vecākā referente

 Iveta

 Varlamova

20388177
63404661

Vecākā referente

Jautrīte

Akermane

63404616
26430950

 Projekta vadītājs

 Guntis

 Ratnieks

27084198

Namu pārzinis

Vilnis

Akermanis

29321006

 Namu pārzinis

 Ivars

 Dīķis

25634243

Namu pārzinis

Raivo

Krūzbergs

28668971

 Namu pārzinis

 Jānis

 Vorslovs

25636382

Tehniskais strādnieks (Kuldīgā)

Juris

Sustrups

25634500

 

 

Struktūrvienību kontaktinformācija

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments