Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kvalitātes vadība

Vīzija

Mēs esam iestāde ar teicamu sadarbības partneru apkalpošanas līmeni, augstiem standartiem, lojāliem darbiniekiem un labu reputāciju.

Kvalitātes politika

Pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros nodrošināt aģentūras funkciju sekmīgu īstenošanu, ievērojot saistošās prasības un apzinoties atbildību klientu un sabiedrības priekšā par veiktajiem pakalpojumiem un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī pastāvīgi pilnveidojot kvalitātes pārvaldības sistēmu.

Kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipi

Aģentūrā tiek ievēroti kvalitātes vadības sistēmas izcilības pamatprincipi:

- orientācija uz klientu
- līderība
- cilvēku iesaistīšanās
- procesa pieeja
- nepārtraukta uzlabošana

2018.gada 11.maijā Nodrošinājuma valsts aģentūras kvalitātes vadības sistēma tika sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam ISO 9001:2015.

Šis sasniegums ir aģentūras darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka iestāde ir efektīvi strādājusi, lai ieviestu, attīstītu un uzturētu kvalitātes vadības sistēmu. Aģentūra ir demonstrējusi savu tiekšanos pēc nepārtrauktas kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanas, veiksmīgi sasniedzot sertifikāciju.

2019.gada 3.maijā Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika kvalitātes pārvaldības sistēmas uzraudzības audits, kuru veica auditori no SIA “Bureau Veritas Latvia”.

Audita laikā neatbilstības netika konstatētas, un auditori pozitīvi novērtēja iestādes ieguldījumu kvalitātes pārvaldības sistēmas uzturēšanā un pilnveidē.

Sertifikāts PDF formātā

Sertifikāts angļu valodā PDF formātā

Par aģentūras partneri sertifikācijas procesā tika izvēlēts Bureau Veritas Latvia.

Informācija aktualizēta 07.05.2019.