Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Mantas realizācija

Iesnieguma paraugs

Realizācijas līgums - administratīvo pārkāpumu lietās

Līguma projekts - mantas iznīcināšana

Līguma projekts - krimināllietās

Informācija par apskates kārtību aģentūras glabāšanas vietās

 

Par dažādu valsts materiālo resursu, vadu, transformatoru un kokmateriālu izsoli (19. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 19.02.2019
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 06.03.2019 10:00

Par izņemtās mantas AL-11372 (TV uztvērēji) realizāciju (15. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 15.02.2019
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 22.02.2019 9:30

Par izņemtās mantas AL-11628 (TV dekoders) realizāciju (15. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 15.02.2019
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 22.02.2019 9:30

Par izņemtās mantas AL-11370 (TV uztvērējs) realizāciju (15. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 15.02.2019
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 22.02.2019 9:30

Par lietisko pierādījumu KL-62 (transportlīdzekļu daļas un detaļas) realizāciju utilizācijai (15. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 15.02.2019
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 22.02.2019 9:30

Par valsts kustamās mantas (medicīnas materiāli, tekstilizstrādājumi, tara un instrumenti) realizāciju par brīvu cenu (11. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 11.02.2019
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 26.02.2019 10:00

Par lietisko pierādījumu KL-8561 (apkures iekārta) realizāciju (11. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 11.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 15.02.2019

Par lietisko pierādījumu KL-7693 (kāpnes) realizāciju (11. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 11.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 15.02.2019

Par lietisko pierādījumu KL-62 (transportlīdzekļu daļas un detaļas) realizāciju utilizācijai (08. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 08.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 15.02.2019
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums.

Par izņemtās mantas AL-11372 (TV uztvērēji) realizāciju (08. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 08.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 15.02.2019
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums.

Par izņemtās mantas AL-11628 (TV dekoders) realizāciju (08. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 08.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 15.02.2019
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums.

Par izņemtās mantas AL-11370 (TV uztvērējs) realizāciju (08. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 08.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 15.02.2019
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums.

Par lietisko pierādījumu KL-8863 (dārgmetāli) realizāciju (08. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 08.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 15.02.2019

Par lietisko pierādījumu KL-8561 (logu rāmji, iepakojamā iekārta) realizāciju (08. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 08.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 15.02.2019

Par izņemtās mantas AL-11372 (TV uztvērēji) realizāciju (04. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 04.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 08.02.2019
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums.

Par lietisko pierādījumu KL-8863 (dārgmetāli) realizāciju (04. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 04.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 08.02.2019
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums.

Par izņemtās mantas AL-11628 (TV dekoders) realizāciju (04. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 04.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 08.02.2019
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums.

Par izņemtās mantas AL-11370 (TV uztvērējs) realizāciju (04. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 04.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 08.02.2019
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums.

Par lietisko pierādījumu KL-8561 (logu rāmji un iepakojamā iekārta) realizāciju (04. februāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 04.02.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 08.02.2019
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums.

Par lietisko pierādījumu KL-8863 (dārgmetāli) realizāciju (28. janvāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 28.01.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 01.02.2019
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums.

Par izņemtās mantas AL-11628 (TV dekoders) realizāciju (28. janvāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 28.01.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 01.02.2019
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums.

Par izņemtās mantas AL-11370 (TV uztvērējs) realizāciju (28. janvāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 28.01.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 01.02.2019
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums.

Par lietisko pierādījumu KL-8915 (mobilais telefons) realizāciju (28. janvāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 28.01.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 01.02.2019

Par lietisko pierādījumu KL-8561 (logu rāmji, iepakojamā iekārta) realizāciju (25. janvāris, 2019)

Datums, kad izsludināta realizācija: 25.01.2019
Datums, kad pieņemts lēmums: 01.02.2019
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums.