Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Mantas realizācija

Iesnieguma paraugs

Realizācijas līgums - administratīvo pārkāpumu lietās

Līguma projekts - mantas iznīcināšana

Līguma projekts - krimināllietās

Informācija par apskates kārtību aģentūras glabāšanas vietās

 

Par lietisko pierādījumu KL-8116 un KL-8156 (dārgmetāli) realizāciju (15. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta realizācija: 15.01.2018
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 19.01.2018 9:30

Par lietisko pierādījumu KL-5029 (Sūknis, palešu rati) realizāciju (15. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta realizācija: 15.01.2018
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 19.01.2018 9:30

Par lietisko pierādījumu KL-7061 (palešu rati) realizāciju (15. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta realizācija: 15.01.2018
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 19.01.2018 9:30

Par lietisko pierādījumu KL-7459 (apavi) realizāciju (15. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta realizācija: 15.01.2018
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 19.01.2018 9:30

Par lietisko pierādījumu KL-7111 (sūknis, iekārta pudeļu pildīšanai) realizāciju (12. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta realizācija: 12.01.2018
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 19.01.2018 9:30

Par lietisko pierādījumu KL-7270 un KL-8005 (transportlīdzekļa motors un gāzes balons) realizāciju utilizācijai (12. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta realizācija: 12.01.2018
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 19.01.2018 9:30

Par lietisko pierādījumu KL-5986 “Projicēšanas iekārtas ar ekrāniem un palīgiekārtām” izsoli (08. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta realizācija: 08.01.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 16.01.2018
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums

Par lietisko pierādījumu KL-6794 "Ttipogrāfijas iekārtas, inventārs un materiāli” izsoli (08. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta realizācija: 08.01.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 16.01.2018
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums

Par lietisko pierādījumu KL-7111 (sūknis, iekārta pudeļu pildīšanai) realizāciju (05. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta realizācija: 05.01.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 12.01.2018
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums

Par lietisko pierādījumu KL-7270 un KL-8005 (transportlīdzekļa motors un gāzes balons) realizāciju utilizācijai (05. janvāris, 2018)

Datums, kad izsludināta realizācija: 05.01.2018
Datums, kad pieņemts lēmums: 12.01.2018
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums

Par lietisko pierādījumu KL-7111 (1000 l tvertnes, sūknis, iekārta pudeļu pildīšanai) realizāciju (27. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta realizācija: 27.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 05.01.2018

Par lietisko pierādījumu KL-5677 (baļķi) realizāciju (27. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta realizācija: 27.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 05.01.2018

Par lietisko pierādījumu KL-7270 un KL-8005 (transportlīdzekļa motors un gāzes balons) realizāciju utilizācijai (27. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta realizācija: 27.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 05.01.2018
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums

Par lietisko pierādījumu KL-5986 “Projicēšanas iekārtas ar ekrāniem un palīgiekārtām” izsoli (20. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta realizācija: 20.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 05.01.2018
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums

Par lietisko pierādījumu KL-6794 "Ttipogrāfijas iekārtas, inventārs un materiāli” izsoli (20. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta realizācija: 20.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 05.01.2018
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums

Par lietisko pierādījumu KL-7111 (1000 l tvertnes, sūknis, iekārta pudeļu pildīšanai) realizāciju (15. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta realizācija: 15.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 22.12.2017
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums

Par lietisko pierādījumu KL-5677 (baļķi) realizāciju (15. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta realizācija: 15.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 22.12.2017
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums

Par lietisko pierādījumu KL-7270 un KL-8005 (transportlīdzekļa motors un gāzes balons) realizāciju utilizācijai (15. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta realizācija: 15.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 22.12.2017
Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums

Par lietisko pierādījumu KL-8051 (dažādi dārgmetāli) realizāciju (15. decembris, 2017)

Datums, kad izsludināta realizācija: 15.12.2017
Datums, kad pieņemts lēmums: 22.12.2017