Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departaments

Materiāli tehniskās apgādes pārvalde

Piedrujas iela 20, Rīga, LV-1073 - kā atrast? (agrāk Piedrujas iela 5, Rīga)

Pārvaldes vadītāja

Tamāra

Johansone

67829087

APGĀDES DAĻA

Daļas vadītāja

Alla

Lukaševa

67829085

Noliktavas pārzine

Natālija

Gvozdeva

67218670

Noliktavas pārzine

Nataļja

Dedoviča

67218658

Poligrāfijas ražošanas tehniķe
(Stabu ielā 89, Rīgā)

Klementīna

Ručina

 67208502

Poligrāfijas ražošanas tehniķe
(Stabu ielā 89, Rīgā)

Maruta

Ružāne

67208759

APSARDZES NODAĻA

Nodaļas vadītājs

Andris

Stiģis

67218677
29996354

Apsardzes inspektors

Sergejs

Saļņikovs

67218677

Apsardzes inspektore
(Stacijas ielā 46, Ludzā)

Irēna

Krukovska

20034502

TEHNISKĀ ATBALSTA DAĻA

Daļas vadītājs

Arvīds

Marhels

67218687

Vecākais referents

Aleksandrs

Bobrovs

67218679
26556779

Vecākais referents

Arnis

Pīlips

67218686

Vecākā referente

Laila

Krūmiņa

67218673

Galvenais transporta inspektors

Valērijs

Maļevičs

67218647

Noliktavas pārzine

Valentīna

Silina

67218672

Noliktavas pārzine
(Rājumsila ielā 3, Rīgā)

(agrāk Krustpils ielā 63A, Rīgā)

Irēna

Kursiša

67257755
22011695

Noliktavas pārzinis

Oļegs

Savickis

26558710

Noliktavas pārzinis

Valerijs

Markuns

67218663

Uzskaitvedis

Uģis

Liepiņš

67218663
25471273

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.