Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Nekustamo īpašumu pārvaldīšana

Aģentūras funkcijas un uzdevumi:

- organizē Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību;
- apsaimnieko un pārvalda minēto iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;
- sniedz metodisku un konsultatīvu palīdzību iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;
- veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus (saskaņā ar aģentūras nolikumu).

Savukārt Iekšlietu ministrijas 2017. gada 6. marta iekšējie noteikumi Nr. 1-10/8 nosaka:
- kārtību, kādā aģentūra veic tās pārvaldīšanā nodoto Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu;
- kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas iestādes un koledžas pieņem un lieto nekustamo īpašumu;
- kārtību, kādā aģentūra apsaimnieko nomā esošu nekustamo īpašumu, ja to paredz starp aģentūru un iznomātāju noslēgtais nomas/apsaimniekošanas līgums.

Par telpu īstermiņa nomu lūdzam skatīt lapu "Maksas pakalpojumi" un Cenrādi.

Par telpu ilgtermiņa nomu lūdzam skatīt lapu "Nomas tiesību izsoles".

Par konstatētajiem defektiem nekustamajos īpašumos lūdzam sazināties:

Aģentūras pārvaldītajos objektos - ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Pakalpojumu dienestu, e-pasts pd@ic.iem.gov.lv, tālrunis 672 19111.

Savukārt VAS ,,Valsts nekustamie īpašumi” objektos - ar VAS VNĪ atbalsta dienestu, e-pasts atbalsts@vni.lv, tālrunis 80002000.

Sīkāka informācija: ❗ Defektu pieteikšanas izmaiņas

 

 

Nekustamo īpašumu karte

Lai apskatītu objektus kartē, uzklikšķiniet uz kartes leģendas ikonas un iezīmējiet nepieciešamo objektu veidu:

 

Lai apskatītu karti pa visu ekrānu, uzklikšķiniet uz ikonas "Skatīt lielāku karti":

Nekustamie īpašumi, kurus aģentūra nomā no VAS "Valsts nekustamie īpašumi", pašvaldībām un privātpersonām, norādīti atsevišķā grupā.

Kontaktinformācija:

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departaments

Informācija aktualizēta 31.08.2020.