Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Nomas tiesību izsoles

Nomas pieteikumu atvēršanas rezultāti par nedzīvojamo telpu nomu Ķengaraga ielā 3 k-1, Rīgā

 

Nomas pieteikumu atvēršana par nedzīvojamo telpu nomu Ķengaraga ielā 3 k-1, Rīgā, beigusies bez rezultāta.

Informācija par nedzīvojamo telpu nomas pieteikumu Ķengaraga ielā 3 k-1, Rīgā

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 072 0176
Cena 1,37 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Telpu platība - 74 m2
Lietošanas mērķis - Sabiedrības ēdināšanas telpas

Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 01.09.2020. - 31.08.2025.

Informācija par izsoli/konkursu:
Datums: 24.07.2020
Laiks: 14:00
Pieteikumu, iepriekš piezvanot 67829677, iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Nodrošinājuma valsts aģentūrā Ezermalas ielā 10B, Rīgā līdz 24.07.2020. Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents uz aploksnes norāda: “Neatvērt pirms Nomas pieteikumu atvēršanas sanāksmes.”, kā arī pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 24.07.2020. plkst.12.00. Atvēršana 24.07.2020. plkst. 14.00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014.

Citi iznomāšanas nosacījumi
Ja uz nomas objektu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvājis augstāko nomas maksu.

Objekta apskates vieta un laiks:
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas namu pārzinis Artjoms Jeļisejevs, tālrunis: 25623311,
e-pasts: artjoms.jelisejevs@agentura.iem.gov.lv.

Kontakti:
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas vecākā referente Jolanta Kalneja, tālrunis: 67829677,
e-pasts: jolanta.kalneja@agentura.iem.gov.lv

Pieteikties izsolei līdz 24.07.2020

Informacija_par_nomas_objektu_Kengaraga_3_k-1_Riga_edinasana.docx

Nomas_ligums_ednica_Kengarga_iela_3_k-1_Riga.doc

PIETEIKUMS.docx

Nomas tiesību rezultāti par nedzīvojamās telpas daļas nomu Dobeles ielā 16, Jelgavā.

Pieteikuma atvēršanas rezultātā, tiesības noslēgt nedzīvojamās telpas daļas nomas līgumu Dobeles ielā 16, Jelgavā, ieguva Coffee Address SIA.

Informācija par nedzīvojamās telpas daļas nomu Dobeles ielā 16, Jelgavā.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0900 005 0179
Telpas platība - 1 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai

Cena - 24,79 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Ja uz nomas objektu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvājis augstāko nomas maksu.

Informācija par izsoli/konkursu - pieteikumu iepriekš piezvanot 67829047, iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Nodoršinājuma valsts aģentūrā Ezermalas ielā 10B, Rīgā līdz 15.05.2020. Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 15.05.2020. plkst 12.00. Atvēršana 15.05.2020. plkst.14.00 Ezermalas ilā 10B, Rīgā, LV-1014.

Objekta apskates vieta un laiks - iepriekš vienojoties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas namu pārzini Zigurdu Grantu, tālrunis 28374547, elektroniskā pasta adrese: zigurds.grants@agentura.iem.gov.lv.

Kontakti
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Vanda Skole
67829047
vanda.skole@agentura.iem.gov.lv

Pieteikties izsolei līdz 15.05.2020

Dobeles_16_Jelgava/Nomas_ligums_kafijas_automats_Dobeles_16_Jelgava.docx

PIETEIKUMS.docx

Nomas tiesību rezultāti par nedzīvojamo telpu nomu J.Raiņa ielā 24, Tukumā, Tukuma novadā.

Pieteikuma atvēršanas rezultātā, tiesības noslēgt nedzīvojamās telpas nomas līgumu J.Raiņa ielā 24, Tukumā, Tukuma novadā, ieguva Tukuma pilsētas un rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.

Informācija par nedzīvojamo telpu nomu J.Raiņa ielā 24, Tukumā, Tukuma novadā.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9001 004 0482 001
Būvju/telpu platība - 25.4 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 004; 006
Stāvs: 1.; 2. no 5

Maksimālais nomas termiņš - 5 gadi

Cena - 1,48 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 37,59 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā - 28 EUR gadā (bez PVN)

Cita nomas objektu raksturojoša informācija - telpas atrodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkā.

Atvēršana: 20.02.2020
Laiks: 14:00
Pieteikumu, iepriekš piezvanot 67829047, iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu. Uz aploksnes norāda: Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Ezermalas ielā 10B, Rīgā, nomas pieteikums. Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 19.02.2020. Atvēršana 20.02.2020. plkst.14.00, Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014., 417.kabinetā.

Telpu lietošanas mērķis - ugunsdzēsības funkciju nodrošināšana.

Objekta apskates vieta un laiks - iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti:
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Jānis Vorslovs, 25636382
janis.vorslovs@agentura.iem.gov.lv

Jautrite Akermane, 26430950
jautrite.akermane@agentura.iem.gov.lv

JRaina_iela_Tukums_Nomas_liguma_projekts_slud..docx

Pieteikums_nomai.docx

Nomas tiesību rezultāti par nedzīvojamās telpas daļas nomu Ķengaraga ielā 3 k-1, Rīgā.

Pieteikuma atvēršanas rezultātā, tiesības noslēgt nedzīvojamās telpas daļas nomas līgumu Ķengaraga ielā 3 k-1, Rīgā, ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kafijas pasaule".

Informācija par nedzīvojamās telpas daļas nomu Ķengaraga ielā 3 k-1, Rīgā

Nekustamā īpašuma adrese: Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga, LV-1063
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 072 0176
Būves kadastra apzīmējums: 0100 072 017 6002
Telpas platība - 1 m2
Cena - 24,79 EUR /m2, mēnesī (bez PVN)
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai

Ja uz nomas objektu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvājis augstāko nomas maksu.

Pieteikumu, iepriekš piezvanot 67219225, iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Nodrošinājuma valsts aģentūrā Ezermalas ielā 10B, Rīgā līdz 22.01.2010. Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 22.01.2020. plkst.12.00. Atvēršana 22.01.2020. plkst.14.00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014.

Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu - Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas namu pārzini Artjomu Jeļisejevu, tālrunis: 67257537; 25623311, e-pasts: artjoms.jelisejevs@agentura.iem.gov.lv.

Kontakti:
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas vecākā referente Lilita Gādiga, tālrunis: 67219225,
elektroniskā pasta adrese: lilita.gadiga@agentura.iem.gov.lv.

Informacija_par_nomas_objektu_Kengaraga_iela_3_Riga_kafijas_automats.docx

Nomas_ligums_kafijas_automats_Kengaraga_iela_3_Riga.docx

PIETEIKUMS.docx

Informācija par nedzīvojamo telpu nomu Kr. Valdemāra ielā 21, Rēzeknē

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 2100 005 0526
Būves kadastra apzīmējums - 21000050526001
Telpu platība - 89 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Cena - 1,00 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Pieteikumu, iepriekš piezvanot 67219225, iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Nodrošinājuma valsts aģentūrā Ezermalas ielā 10B, Rīgā līdz24.10.2019. plkst.12.00. Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 24.10.2019. plkst.12.00. Atvēršana 24.10.2019. plkst. 14.00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā.

Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska

Citi iznomāšanas nosacījumi:
Ja uz nomas objektu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvājis augstāko nomas maksu.

Objekta apskates vieta un laiks -iIepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Ludzas daļas namu pārzini Gunāru Viļumu, tālrunis: 22339282,
e-pasts: gunars.vilums@agentura.iem.gov.lv

Kontaktpersona: Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas vecākā referente Lilita Gādiga, tālrunis: 67219225,
e-pasts: lilita.gadiga@agentura.iem.gov.lv

Nomas tiesību rezultāti nedzīvojamās telpas daļas nomai Ezermalas ielā 10, Rīgā.

Pieteikuma atvēršanas rezultātā tiesības noslēgt nedzīvojamās telpas daļas nomas līgumu Ezermalas ielā 10, Rīgā, ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kafijas pasaule".

Nomas tiesību rezultāti nedzīvojamās telpas daļas nomai Piestātnes ielā 14 k-1, Jūrmalā.

Pieteikuma atvēršanas rezultātā tiesības noslēgt nedzīvojamās telpas daļas nomas līgumu Piestātnes ielā 14 k-1, Jūrmalā, ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAFE SERVISS".

Informācija par nedzīvojamās telpas daļas nomu Ezermalas ielā 10, Rīgā

Nekustamā īpašuma adrese: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 085 0017
Būves kadastra apzīmējums: 01000850017004
Būvju/telpu platība - 1 m2
Cena - 24,79 EUR /m2, mēnesī (bez PVN)

Ja uz nomas objektu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvājis augstāko nomas maksu.

Pieteikumu, iepriekš piezvanot 67829671, iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Nodrošinājuma valsts aģentūrā Ezermalas ielā 10B, Rīgā līdz 25.09.2019. Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 25.09.2019. plkst.12.00. Atvēršana 25.09.2019. plkst. 14.10 Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014.

Objekta apskates vieta un laiks - iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu:
Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzini Elvīru Alksnīti, tālrunis: 27874553,
e-pasts: elvira.alksnite@agentura.iem.gov.lv.;

Kontakti:
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Jolanta Kalneja
67829671
jolanta.kalneja@agentura.iem.gov.lv

PIETEIKUMS.docx

Nomas_liguma_projekts_Ezermalas_iela_10_Riga_kafijas_automats.docx

Informacija_par_nomas_objektu_Ezermalas_iela_10_Riga_kafijas_automats.docx

Informācija par nedzīvojamās telpas daļas nomu Piestātnes ielā 14 k-1, Jūrmalā

Nekustamā īpašuma adrese: Piestātnes iela 14 k-1, Jūrmala, LV-2015
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1300 008 1609
Būves kadastra apzīmējums: 1300 008 1609 003
Telpas platība - 1 m2
Cena - 24,79 EUR /m2, mēnesī (bez PVN)

Ja uz nomas objektu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvājis augstāko nomas maksu.

Pieteikumu, iepriekš piezvanot 67829671, iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Nodrošinājuma valsts aģentūrā Ezermalas ielā 10B, Rīgā līdz 25.09.2019. Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 25.09.2019. plkst.12.00. Atvēršana 25.09.2019. plkst. 14.00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014.

Objekta apskates vieta un laiks - iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu:
Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzini Ivetu Kazakeviču, tālrunis: 29724767,
e-pasts: iveta.kazakevica@agentura.iem.gov.lv.

Kontakti:
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Jolanta Kalneja
67829671
jolanta.kalneja@agentura.iem.gov.lv

Informacija_par_nomas_objektu_Piestatnes_iela_14_Jurmala_kafijas_automats.docx

Nomas_ligums_kafijas_automats_Piestatnes_iela_14_Jurmala(2).docx

PIETEIKUMS.docx

Nomas tiesību rezultāti nedzīvojamās telpas daļas nomai Dubultu prospektā 17, Jūrmalā.

Pieteikuma atvēršanas rezultātā tiesības noslēgt nedzīvojamās telpas daļas nomas līgumu Dubultu prospektā 17, Jūrmalā, ieguva UAB "Osama" filiāle "OSAMA DISTRIBUTORS".

Nomas tiesību rezultāti nedzīvojamās telpas daļas nomai Daugavgrīvas ielā 34A, Rīgā

Pieteikumu atvēršanas rezultātā tiesības noslēgt nedzīvojamās telpas daļas nomas līgumu Daugavgrīvas ielā 34A, Rīgā, ieguva UAB "Osama" filiāle "OSAMA DISTRIBUTORS".

Informācija par nedzīvojamās telpas daļas nomu karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai Dubultu prospektā 17, Jūrmalā

Nodrošinājuma valsts aģentūra piedāvā nomai nedzīvojamās telpas daļu karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai Dubultu prospektā 17, Jūrmalā.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1300 010 2012
Būves kadastra apzīmējums - 1300 010 2012 001
Telpas daļas platība - 1 m2

Cena - 24,79 EUR/m2 (bez PVN)

Pieteikumu, iepriekš piezvanot 67829671, iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Nodrošinājuma valsts aģentūrā Ezermalas ielā 10B, Rīgā līdz 02.07.2019. Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 02.07.2019. plkst.12.00. Atvēršana 02.07.2019. plkst. 14.30 Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014.

Ja uz nomas objektu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvājis augstāko nomas maksu.

Objekta apskates vieta un laiks - iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu:
Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzine Iveta Kazakeviča, tālrunis: 29724767,
e-pasts: iveta.kazakevica@agentura.iem.gov.lv

Kontakti:
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Jolanta Kalneja
67829671
jolanta.kalneja@agentura.iem.gov.lv

Informacija_par_nomas_objektu_Dubultu_prospekts_17_Jurmala_kafijas_automats.docx

Nomas_ligums_kafijas_automats.docx

Informācija par nedzīvojamās telpas daļas nomu karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai Daugavgrīvas ielā 34A, Rīgā

Nodrošinājuma valsts aģentūra piedāvā nomai nedzīvojamās telpas daļu karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai Daugavgrīvas ielā 34A, Rīgā.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 061 0040
Būves kadastra apzīmējums - 0100 061 0040 001
Telpas daļas platība - 1 m2

Cena - 24,79 EUR/m2 (bez PVN)

Pieteikumu, iepriekš piezvanot 67829671, iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Nodrošinājuma valsts aģentūrā Ezermalas ielā 10B, Rīgā līdz 02.07.2019. Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 02.07.2019. plkst.12.00. Atvēršana 02.07.2019. plkst. 14.00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014.

Ja uz nomas objektu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvājis augstāko nomas maksu.

Objekta apskates vieta un laiks:
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzinis Jānis Lūks, tālrunis: 26998967,
e-pasts: janis.luks@agentura.iem.gov.lv.

Kontakti:
Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas vecākā referente Jolanta Kalneja, tālrunis: 67829671,
e-pasts: jolanta.kalneja@agentura.iem.gov.lv.

Informacija_par_nomas_objektu_Daugavgrivas_iela_3_Riga_kafijas_automats.docx

Nomas_ligums_kafijas_automats_Daugavgrivas.docx

PIETEIKUMS.docx

Nomas tiesību izsoles, par nedzīvojamo telpu nomu Kaunatas ielā 50, Rezeknē, rezultāti

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt nedzīvojamās telpas nomas līgumu Kaunatas ielā 50, Rezeknē ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APSARGS R".

Nomas tiesību izsole nedzīvojamo telpu nomai Kaunatas ielā 50, Rēzeknē

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina nomas tiesību izsoli nedzīvojamo telpu nomai Kaunatas ielā 50, Rēzeknē.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 2100 019 0715
Būves kadastra apzīmējums - 2100 019 0715 001
Būvju/telpu platība - 46.8 m2
Telpu grupas apzīmējums - 002, 003
Lietošanas mērķis - autotransporta novietošana

Cena - 0,98 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Pieteikumu iepriekš piezvanot 67219225, iesniegt personīgi vai sūtīt pa pastu ar norādi “Pieteikums rakstiskai nomas tiesību izsolei Kaunatas ielā 50, Rēzeknē, LV-4601, kadastra apzīmējums 21000190715001”, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, LV-1026, līdz 06.06.2019. (pasta zīmogs). Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 06.06.2019. plkst.12.00. Neatvērt pirms nomas pieteikumu atvēršanas sanāksmes. Atvēršana 06.06.2019. plkst. 14.00, Ezermalas ielā 10B, LV-1014.

Telpu apskate: iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu - Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Ludzas daļas namu pārzinis Gunārs Viļums, tālrunis: 22339282, e-pasts: gunars.vilums@agentura.iem.gov.lv

Kontaktpersona: Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas vecākā referente Karīna Ivanova, tālrunis: 67219225,
e-pasts: karina.ivanova@agentura.iem.gov.lv

Inform_par_nomas_objektu_002.docx

Inform_par_nomas_objektu_003.docx

Nolikums_izsole.docx

Nomas liguma projekts izsole Rzekne.docx

PIETEIKUMS_izsolei_Kaunatas_50_Rezekne.docx

Nomas tiesību rezultāti nedzīvojamās telpas daļas nomai Bruņinieku ielā 72B, Rīgā

Pieteikumu atvēršanas rezultātā tiesības noslēgt nedzīvojamās telpas daļas nomas līgumu Bruņinieku ielā 72B, Rīgā ieguva UAB "Osama" filiāle "OSAMA DISTRIBUTORS".

Nomas tiesību izsoles nedzīvojamo telpu nomai Zvejnieku alejā 4, Liepājā rezultāti

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt nedzīvojamās telpas nomas līgumu Zvejnieku alejā 4, Liepājā ieguva Biedrība "SK Atvars".

Informācija par nedzīvojamās telpas daļas nomu karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai Bruņinieku ielā 72B, Rīgā

Nodrošinājuma valsts aģentūra piedāvā nomai nedzīvojamās telpas daļu karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai Bruņinieku ielā 72B, Rīgā.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 532 0006
Būves kadastra apzīmējums - 0100 032 0001 005
Telpas platība - 1 m2

Cena - 24,79 EUR /m2, mēnesī (bez PVN)

Pieteikumu, iepriekš piezvanot 67829671, iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Nodrošinājuma valsts aģentūrā Ezermalas ielā 10B, Rīgā līdz 21.05.2019. plkst.12.00. Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 21.05.2019. plkst.12.00. Atvēršana 21.05.2019. plkst. 14.00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā.

 
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu:

Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzine Zofija Ļitvinova, tālrunis: 29782113,
e-pasts: zofija.litvinova@agentura.iem.gov.lv
 
Kontakti:
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Jolanta Kalneja
67829671
 
Citi iznomāšanas nosacījumi:
Ja uz nomas objektu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvājis augstāko nomas maksu.
 
 
 

Nomas tiesību izsole nedzīvojamo telpu nomai Zvejnieku alejā 4, Liepājā

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina nomas tiesību izsole nedzīvojamo telpu nomai Zvejnieku alejā 4, Liepājā.

Lietošanas mērķis - laivu un cita sporta inventāra glabāšana

Maksimālais nomas termiņš (gadi) - 10

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 031 0223
Telpu platība - 81.5 m2
 
 
Cena - 0,58 EUR/m2 mēn (bez PVN)
 
Informācija par izsoli/konkursu
Pieteikšanās līdz 29.04.2019
Laiks: 14:00
Pieteikumu, iepriekš piezvanot 67829677, iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Nodrošinājuma valsts aģentūrā Ezermalas ielā 10B, Rīgā līdz 29.04.2019. plkst.12.00. Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 29.04.2019. plkst. 12.00.
Atvēršana 29.04.2019. plkst.14.00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā.
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
 
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu:

Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materialo rezervju departamenta 
Īpašumu pārvaldes Kurzemes daļas namu pārzinis
Vilnis Akermanis, tālrunis 29321006
vilnis.akermanis@agentura.iem.gov.lv
 
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Jolanta Kalneja
67829671
jolanta.kalneja@agentura.iem.gov.lv
 
 
 

Nomas piedāvājumu atlases Valmierā rezultāti

Nomas piedāvājumu atlase Valmierā beigusies bez rezultāta.

Nomas tiesību izsoles Garajā ielā 4, Valmierā, rezultāti

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt telpas daļas nomas līgumu Garajā ielā 4, Valmierā ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAFE SERVISS".

Nomas tiesību izsoles Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-6, Rīgā, rezultāti

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt telpu nomas līgumu Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-6, Rīgā ieguva SIA "Krauklis MD".

Nomas tiesību izsole telpu nomai ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-6, Rīgā

Telpu nomas mērķis - ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu nodarbinātajiem un apmeklētājiem ēku kompleksā Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā. Ēkai ir caurlaižu režīms un ierobežotas piekļuves iespējas.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 097 0368 006

Būvju/telpu platība - 158.7 m²

Maksimālais nomas termiņš - 17.03.2024.

Stāvs: 2. no 3

Cena - 3,18 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
504,67 EUR (bez PVN)

Cita nomas objektu raksturojoša informācija

Ir iespējams par piedāvāto 1m² nomas maksu nomāt papildu telpas noliktavu, garderobes vai citām ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu saistītām vajadzībām.
Virtuves telpas ir daļēji aprīkotas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo aprīkojumu, par kuru lietošanu nomas līgumā ir paredzēta papildu nomas maksa. Nomniekam pēc izvēles ir iespēja nomāt daļu no aprīkojuma.

Informācija par izsoli

Pieteikumus izsolei iesniegt līdz 11.02.2019. plkst.12.00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā.
Sūtot pieteikumu pa pastu, pretendents nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz 11.02.2019. plkst.12.00

Izsoles datums: 11.02.2019 laiks: 14:00

Ezermalas ielā 10B, Rīgā.

Pirmā izsole. Izsoles veids: rakstiska

Citi iznomāšanas nosacījumi

Telpu nomas mērķis - ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu nodarbinātajiem un apmeklētājiem ēku kompleksā Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā. Ēkai ir caurlaižu režīms un ierobežotas piekļuves iespējas.

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties pa tālruni 67829086

Kontakti

Nodrošinājuma valsts aģentūra
Vitālijs Soročenko, tālrunis 67829086, (telpu apskate)
vitalijs.sorocenko@agentura.iem.gov.lv 
Vanda Skole
67829047
vanda.skole@agentura.iem.gov.lv

Lietošanas mērķis

Sabiedriskās ēdināšanas telpas 

Nolikums_29.01.2019.docx

Prasibas_29_01_2019.docx

Ligums_Ciekurkalns_ednica_29_01_2019.doc

Iekartas.xlsx

PIETEIKUMS_izsolei.docx

 

Nomas tiesību izsole Garajā ielā 4, Valmierā

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina nomas tiesību izsoli par telpas daļas (1m2) nomu karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošanai.

Adrese: Garā iela 4, Valmiera.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9601 001 0502

Būvju/telpu platība - 1 m2

Cena:24,79 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Informācija par izsoli:
Datums: 22.01.2019 Laiks: 11:00
Nodrošinājuma valsts aģentūrā, Ezermalas ielā 10B, Rīgā, 424.kabinetā.
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska

Dokumenti lejupielādei:

Nomas līguma_Projekts.docx

Objekta apskates vieta un laiks:

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.

Kontakti:

Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes

Vidzemes daļas namu pārzinis Viesturs Ādamsons, tālrunis: 29386081,e-pasts:

viesturs.adamsons@agentura.iem.gov.lv

Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas vecākā referente Džeina Riekstiņa, tālrunis: 67829887,

e-pasts: dzeina.riekstina@agentura.iem.gov.lv

Lietošanas mērķis

Komercplatību telpas

Pieteikties izsolei līdz 11.01.2019.

Nomas piedāvājumu atlase Valmierā

Publikācijas datums - 11.12.2018
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 15.01.2019
Būvju/telpu platība - 2300 -2700 m2
Lietošanas mērķis - Zeme
Līguma darbības termiņš - 21.01.2019 - 20.01.2022

Vēlamais tehniskais stāvoklis

Asfaltēts laukums ne vairāk, kā 300 m attālumā no Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa ēkas Garajā ielā 4, Valmierā, ar platību 2300 līdz 2700 kv.m. Laukums norobežots ar žogu, slēdzamiem vārtiem, aprīkots ar apgaismojumu. Laukuma teritorija piemērota auto evakuatora pakalpojumu nodrošināšanai.

Citas prasības, tajā skaitā specifiskas prasības pret telpām

Nomas objekts nedrīkst būt ieķīlāts vai kā citādi apgrūtināts ar lietu tiesībām. Nomas līguma projekts un iznomāšanas pretendenta piedāvājuma veidlapa Nodrošinājuma valsts aģentūras tīmekļvietnē www.nva.iem.gov.lv 

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta

Pilsēta - Valmiera 
Iela - Garā iela 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Nomas piedāvājumus iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu: Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīgā, LV-1026 ar norādi "Nomas objekta Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa dienesta transporta novietošanai piedāvājumu atlase". Piedāvājumu atvēršana 2019.gada 16.janvārī plkst.10.00 Ezermalas iela 10B, Rīgā, 417.kab.

Nolikums_10.12.2018..pdf

Prasības_nomas.obj.10.12.2018..docx

Pretendenta_piedāvājums_10.12.2018..docx

Zemes_nomas_līgums_10.12.2018..docx

Kontakti

Vārds: Vanda

Uzvārds: Skole

Ieņemamais amats: vecākā referente

Epasts: vanda.skole@agentura.iem.gov.lv

Telefons: 67829047

Nomas tiesību izsole Piebalgas ielā 89, Cēsīs, rezultāti

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt nomas līgumu par telpas daļas nomu Piebalgas ielā 89, Cēsīs, nomu ieguva Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KAFE SERVISS".

2018.gada 1.oktobrī noslēgts nomas līgums ar izsoles uzvarētāju.

 

Nomas tiesību izsole būvēm un zemei "Kuļbovo", Kuļbovā, Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, rezultāti

Nomas tiesību izsole par būvju un zemes nomu "Kuļbovo", Kuļbovā, Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, beigusies bez rezultāta.

Nomas tiesību izsole Piebalgas ielā 89, Cēsīs

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina nomas tiesību izsoli par telpas daļas (1m2) nomu komercdarbības veikšanai.

Cēsu novads, Cēsis, Piebalgas iela 89

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4201 004 0620

Būvju/telpu platība - 1 m2

Cena:24,79 EUR/m2 mēn (bez PVN)

 

Cita nomas objektu raksturojoša informācija:

Iznomājamā telpas daļa tiks izmantota komercdarbībai - karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai.

 

Informācija par izsoli:

Datums: 17.09.2018

Laiks: 09:00

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Ezermalas ielā 10B, Rīgā, 424.kabinetā.

 

Pirmā izsole

Izsoles veids: rakstiska

 

Dokumenti lejupielādei:

Objekta apskates vieta un laiks:

Nodrošinājuma valsts aģentūras

Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta

Īpašumu pārvaldes Vidzemes daļas namu pārzinis Gvido Kīns, tālrunis: 26697005,

e-pasts: gvido.kins@agentura.iem.gov.lv

 

Kontakti:

Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas vecākā referente Džeina Riekstiņa, tālrunis: 67829887,

e-pasts: dzeina.riekstina@agentura.iem.gov.lv

 

Lietošanas mērķis: Biroju telpas

 

Pieteikties izsolei līdz 10.09.2018

Nomas tiesību izsole būvēm un zemei "Kuļbovo", Kuļbovā, Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā

Krāslavas novads, Piedrujas pagasts, Kuļbova "Koļbovo"
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6084 005 0065
Zemes gabala platība - 3670 m2
Būvju/telpu platība - 839.1 m2
Cena:
Cena - 0,48 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 402,77 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 121,8 EUR gadā (bez PVN)

Informācija par izsoli:
Datums: 21.09.2018
Laiks: 09:00
Nodrošinājuma valsts aģentūrā, Ezermalas ielā 10B, Rīgā, 424.kabinetā.
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Dokumenti lejupielādei:

Nomas_līgums_Kulbovo_Piedrujas_pag_Kraslavas_nov (1)

20170727141724_PIETEIKUMS_izsolei (1)

Inform_par_nomas_objektu_Kulbova (1)

 

Kontakti:
Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļas namu pārzinis Pāvels Škapars, tālrunis: 29441761, e-pasts: pavels.skapars@agentura.iem.gov.lv
Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas vecākā referente Jolanta Kalneja, tālrunis: 67829671, e-pasts: jolanta.kalneja@agentura.iem.gov.lv
Lietošanas mērķis:
Sportam un atpūtai
Pieteikties izsolei līdz 14.09.2018

 

Nomas tiesību piedāvājums Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa darbības nodrošināšanai

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli nomas tiesību piedāvājumu iesniegšanai Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa darbības nodrošināšanai Tukuma pilsētā.


Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 22.05.2018
Būvju/telpu platība - 1086-1515 m2
Lietošanas mērķis - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirknis
Līguma darbības termiņš - 01.06.2018 - 31.05.2030 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 19.2. apakšpunktu un Ministru kabineta lēmumu iespējamais nomas līguma termiņš ir līdz 30 (trīsdesmit) gadiem.

Pieteikumu sūtīt pa pastu ar norādi „Nomas tiesību piedāvājums Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa darbības nodrošināšanai”, Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, LV-1026, līdz 22.05.2018. (pasta zīmogs).
Atvēršana 30.05.2018. plkst.11:00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā.
 
Piekumā norādītas nomas objekta tehniskās un citas, tajā skaitā, specifiskās telpu prasības.
 
Kontaktpersona: Guntis Ratnieks
Tālrunis: 27084198
 
Pielikumi:
 

Nomas tiesību izsoles Zaļajā ielā 12, Bauskā, rezultāti

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt nomas līgumu par telpu nekustamajā īpašumā Zaļajā ielā 12, Bauskā, ieguva Bauskas zvērinātu advokātu birojs.

12.02.2018. noslēgts nomas līgums ar izsoles uzvarētāju.

Nomas tiesību izsole telpai Zaļajā ielā 12, Bauskā

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4001 002 0185

Būvju/telpu platība - 9.8 m2

Maksimālais nomas termiņš - 12.02.2028

Stāvs: 4 no 4

Cena - 1,43 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
14,01 EUR (bez PVN)

Informācija par izsoli

Datums: 06.02.2018

Laiks: 09:00

Pieteikumu sūtīt pa pastu ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei „Zaļā ielā 12, Bauskā, nomas tiesību izsolei”,
Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, LV-1026, līdz 29.01.2018. (pasta zīmogs) Atvēršana 06.02.2018. plkst.9:00 Ezermalas ielā 8A, Rīgā

Pirmā izsole

Izsoles veids: rakstiska

Citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objektu nav tiesību nodot apakšnomā.

Dokumenti lejupielādei

Nomas_līgums-sask.doc

PIETEIKUMS_izsolei.docx

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu

Kontakti

Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas
namu pārzinis Zigmunds Liepa
tālrunis: 27840050,
e-pasts: zigmunds.liepa@agentura.iem.gov.lv
Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas
vecākā referente Linda Estere Laiviņa
tālrunis: 67829677,
e-pasts: linda.estere.laivina@agentura.iem.gov.lv

Lietošanas mērķis

Biroju telpas

Pieteikties izsolei līdz 29.01.2018.

Nomas tiesību izsoles Graudu ielā 12, Kuldīgā, rezultāti

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma Graudu ielā 12, Kuldīgā nomu ieguva Valdis Bušmanis. 01.09.2017. noslēgts nomas līgums ar izsoles uzvarētāju.

Par nomas tiesību izsoles Piestātnes iela 14, Jūrmalā rezultātiem

Nomas tiesību izsole par nekustamo īpašumu nomu Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, beigusies bez rezultāta.

Nomas tiesību izsole būvēm un zemei Graudu ielā 12, Kuldīgā

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6201 033 0265

Būvju/telpu platība - 382.3 m2

Zemes gabala platība - 3910 m2

Maksimālais nomas termiņš - 25.08.2029

Cena - 0,78 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
298,19 EUR (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 
28 EUR gadā (bez PVN) (2,33 EUR mēnesī)

Informācija par izsoli

Datums: 15.08.2017

Laiks: 09:00

Pieteikumu sūtīt pa pastu ar norādi „Pieteikums rakstiskai nomas tiesību izsolei „Graudu ielā 12, Kuldīgā, kadastra numurs 6201 033 0265””,
Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, LV-1026, līdz 07.08.2017. (pasta zīmogs) Atvēršana 15.08.2017. plkst.09:00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā

Pirmā izsole

Izsoles veids: rakstiska

Dokumenti lejupielādei

Nomas_līgums_Graudu_12_Kuldīga-sask.docx

1.pielikums.PDF

PIETEIKUMS_izsolei.docx

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Kurzemes daļas namu pārzini Ivaru Dīķi,
tālrunis: 25634243, e-pasts: ivars.dikis@agentura.iem.gov.lv

Kontakti

Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas
vecākā referente Linda Estere Laiviņa, tālrunis: 67829677,
e-pasts: linda.estere.laivina@agentura.iem.gov.lv

vecākā referente Vanda Skole, tālrunis: 67829047,
e-pasts: vanda.skole@agentura.iem.gov.lv

Lietošanas mērķis

Komercplatību ēkas

Pieteikties izsolei līdz 07.08.2017.

 

Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumi

 

 

 

N.p.k.

 

Adrese

 

Zeme/ēka/

telpas

 

Kadastra Nr.

 

Zemes

platība

ha (m²)

 

Ekspluatā-

cijas uz-

sākšanas gads

Iznomājamo

ēku/telpu platība

 

Kontaktinformācija

 

1.

 

 

 

 

„Kuļbovo”, Kuļbova, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads.

LATGALE – DAUGAVPILS

 

Zeme

ēkas

 

6084 005 0065

 

2,40

(24 000m²)

 

 

 

1930.

 

 

812,0

 

1.Pāvels Škapars, 29465314

 

 

 

Zeme

ēkas

 

6084 995 0066

 

1,27

(12 700m²)

 

 

1930.

 

 

144,0

 

2.

 

 

„Mežnoras”, Dunikas pagasts, Rucavas novads

KURZEME

 

Zeme

dzīv. ēka

pagrabs

šķūnis

 

6452 016 0021

6452 016 0021 001

6452 016 0021 002

6452 016 0021 003

 

0,72

(7 200m²)

 

 

1930.

1930.

1930.

 

 

95,3

24,3

35,4

1.      Vilnis Akermanis, 29321006

2.      Aija Vilnīte, 20211140

3.

Piestātnes iela 14, Jūrmala

RĪGA UN ZEMGALE

 

 

ēka

korp.-6 ēka

korp.-9 ēka

 

 

1300 008 1609 001

1300 008 1609 013

1300 008 1609 031

 

 

1311,07m²

371,98m²

671,43m²

 

1984.

1940.

1968.

 

2309,4

583,7

509,1

1.      Iveta Kazakeviča, 26159974

 

 

4.

 

Rūdolfa Blaumaņa iela 12, Jūrmala

RĪGA UN ZEMGALE

 

 

Telpas (daļa no 1.stāva un viss 2.stāvs)

 

1300 010 2012 004

 

 

1977.

 

489,4

1.       Iveta Kazakeviča, 26159974

 

 

 

5.

 

 

 

Dzirnavu iela 43, Jūrmala

RĪGA UN ZEMGALE

 

Zeme

 

ēka

 

1300 021 8714

 

1300 021 8714 002

 

0,0583

(583m²)

 

 

 

 

1992.

 

 

 

123,8

 

1.       Iveta Kazakeviča, 26159974

 

 

6.

Siena iela 16B, Krāslava LATGALE – DAUGAVPILS

Zeme

6001 002 1808

0,4514 (4514m2)

 

 

1.      Ainārs Skudra, 26228827

 

Jūrmala, R.Blaumaņa iela 12 foto

Jūrmala, Dzirnavu iela 43 foto

Kuļbova foto

Mežnoras foto

Piestātnes 14, korp.- 6 ēka foto

Piestātnes 14, korp.-9 ēka foto

Piestātnes 14, viesnīca foto

 

Informācija aktualizēta 21.03.2019.

Nomas tiesību izsoles Graudu ielā 12, Kuldīgā, rezultāti

03.04.2017. noslēgts nomas līgums ar izsoles uzvarētāju.

Par nomas tiesību izsoles Graudu ielā 12, Kuldīgā, rezultātiem

Augstāko nomas maksu nosolīja un tiesības slēgt nomas līgumu ieguvis Māris Eida, personas kods 121085-11768.
Nomas līguma slēgšanas termiņš - 2017.gada 3.aprīlis.

Atkārtota nomas tiesību izsole būvēm un zemei Graudu ielā 12, Kuldīgā

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6201 033 0265

Būvju/telpu platība - 382.3 m2

Zemes gabala platība - 3910 m2

 

Maksimālais nomas termiņš - 15.03.2029

 

Cena - 0,78 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
298,19 EUR (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 
28 EUR gadā (bez PVN)

 

Informācija par izsoli

Datums: 07.03.2017

Laiks: 10:00

Pieteikumu sūtīt pa pastu ar norādi „Pieteikums rakstiskai nomas tiesību izsolei „Graudu ielā 12, Kuldīgā, kadastra numurs 6201 033 0265””,
Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, LV-1026, līdz 27.02.2017. (pasta zīmogs) Atvēršana 07.03.2017. plkst.10:00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā

 

Atkārtotā izsole

Izsoles veids: rakstiska

 

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta
Īpašumu pārvaldes Kurzemes daļas namu pārzini
Ivaru Dīķi, tālrunis: 25634243,
e-pasts: ivars.dikis@agentura.iem.gov.lv

 

Kontakti

Nodrošinājuma valsts aģentūra
Linda Estere Laiviņa
67829047
linda.estere.laivina@agentura.iem.gov.lv

 

Lietošanas mērķis

Komercplatību ēkas

 

Pieteikties izsolei līdz 27.02.2017

 

Pieteikums izsolei

Nomas līguma projekts

1.pielikums

Nodrošinājuma valsts aģentūra atkārtotā nomas tiesību izsolē iznomā Piestātnes ielā 14, Jūrmalā:

1. Viesnīcas būvi (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 001) ar kopējo platību 2309,4m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 1311,07m²;
2. Mācību korpusa būvi, k-5, (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 012) ar kopējo platību 203,5m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 120,7m²;
3. Ārstniecības korpusa būvi, k-6, (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 013) ar kopējo platību 583,7m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 371,98m²;
4. Kluba būvi, k-9, (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 031) ar kopējo platību 509,1m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 671,43m².

Nomas tiesību izsolei var pieteikties uz visu būvju kopumu vai uz katru būvi un tai pieguļošo zemes gabalu atsevišķi.
Nomas maksas apmērs par zemi 0,0262 EUR/m² (bez PVN)
Būvju nomas izsoles sākumcena: 1,60 EUR/m² (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā:
Viesnīcas būvei 3695,04 EUR/mēn. (bez PVN)
Mācību korpusa būvei 325,60 EUR/mēn (bez PVN) 
Ārstniecības korpusa būvei 933,92 EUR/mēn (bez PVN)
Kluba būvei 814,56 EUR/mēn (bez PVN)  

Nomas objektu lietošanas mērķis: viesnīcas un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana. Nomas objektiem nepieciešami ieguldījumi būvdarbu veikšanai ar būvdarbu pabeigšanas termiņu 3 gadi.

Nomas objekta apskate: iepriekš vienojoties pa mob.tel.26591143.

Izsoles veids: rakstiska.

Pieteikumus izsolei sūtīt pa pastu Nodrošinājuma valsts aģentūrai
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026, uz aploksnes norādot:
Nomas tiesību izsolei, nekustamā īpašuma adresi, kadastra apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu. Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes.

Izsoles vieta: Nodrošinājuma valsts aģentūra Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, 2017.gada 23.marts plkst.10.00

Pieteikties izsolei līdz 16.03.2017. (pasta zīmogs).
 

par nomas tiesību izsoli par telpu Jelgavas ielā 9, Saldū

Iznomā

 

Saldus, Jelgavas iela 9

 

1,32 EUR/m2

mēn (bez PVN)

Publicēts 09.11.2016

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8401 008 0008

Būvju/telpu platība - 12.2 m2

Maksimālais nomas termiņš - 21.11.2021

Cena - 1,32 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
16,10 EUR (bez PVN)

 

Informācija par izsoli

Datums: 21.11.2016

Laiks: 10:00

Nodrošinājuma valsts aģentūra
Ezermalas iela 8A, Rīga, 424.kabinets

Pieteikumu izsolei iesniegt personīgi Nodrošinājuma valsts aģentūrai
Ezermalas ielā 8A, Rīgā, 424.kabinetā
Slēgtā aploksnē, uz tās norādot:
Nomas tiesību izsolei, nekustamā īpašuma adresi, kadastra apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu.

Pirmā izsole

Izsoles veids: rakstiska

 

Citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objektu nav tiesību nodot apakšnomā.

Dokumenti lejupielādei

Nomas_līgums_projekts_Jelgavas_9-sask.docx
1.pielikums.PDF
PIETEIKUMS_izsolei.docx

 

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu

 

Kontakti

Nodrošinājuma valsts aģentūra
Linda Estere Laiviņa
67829047
linda.estere.laivina@agentura.iem.gov.lv

 

Lietošanas mērķis

Biroju telpas

 

Cena

Cena - 1,32 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

------

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 16,10 EUR (bez PVN)

Pieteikties izsolei līdz 16.11.2016

Par nomas tiesību izsoles Piestātnes iela 14, Jūrmalā rezultātiem

Nomas tiesību izsole par nekustamo īpašumu nomu Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, beigusies bez rezultāta.

Par nomas tiesību Piestātnes iela 14, Jūrmalā izsoli

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 31.punktu izsoles rezultātu paziņošana pārcelta uz 03.11.2016.

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznomā Piestātnes ielā 14, Jūrmalā:

1.    Viesnīcas būvi (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 001) ar kopējo platību 2309,4m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 1311,07m²;
2.    Mācību korpusa būvi, k-5, (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 012) ar kopējo platību 203,5m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 120,7m²;
3.    Ārstniecības korpusa būvi, k-6, (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 013) ar kopējo platību 583,7m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 371,98m²;
4.    Kluba būvi, k-9, (kadastra apzīmējums 1300 008 1609 031) ar kopējo platību 509,1m² un būvei pieguļošo un tās ekspluatācijai nepieciešamo zemes gabalu ar platību 671,43m².

Nomas tiesību izsolei var pieteikties uz visu būvju kopumu vai uz katru būvi un tai pieguļošo zemes gabalu atsevišķi.

Izsoles sākumcena: 1,60 EUR/m² (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā:
Viesnīcas būvei 3695,04 EUR/mēn. (bez PVN)
Mācību korpusa būvei 325,60 EUR/mēn (bez PVN)
Ārstniecības korpusa būvei 933,92 EUR/mēn (bez PVN)
Kluba būvei 814,56 EUR/mēn (bez PVN)  

Nomas objektu lietošanas mērķis: viesnīcas un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana. Nomas objektiem nepieciešami ieguldījumi būvdarbu veikšanai ar būvdarbu pabeigšanas termiņu 3 gadi.

Nomas objekta apskate: iepriekš vienojoties pa tel.67754196, mob.tel.29416038.

Izsoles veids: rakstiska.

Pieteikumus izsolei sūtīt pa pastu Nodrošinājuma valsts aģentūrai
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026, uz aploksnes norādot:
Nomas tiesību izsolei, nekustamā īpašuma adresi, kadastra apzīmējumu un nomas tiesību pretendentu.

Izsoles vieta: Nodrošinājuma valsts aģentūra Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, 2016.gada 3.oktobris plkst.10.00

Pieteikties izsolei līdz 23.09.2016.

 
file  1.pielikums_viesnica.pdf 2.03 MB
file  2.pielikums_mac.korp.pdf 297.18 KB
file  3.pielikums_arstn.eka.pdf 344.58 KB
file  4.pielikums_klubs.pdf 442.65 KB
file  5.pielikums_apbuv.plans.pdf 907.47 KB
file  6.pielikums_nodos_pien_akts_.docx 15.38 KB
file  apsek_akts.docx 14.92 KB
file  ligums_piestatnes_iela_24.08.2016.docx 45.04 KB
file  nolikums_piestatnes_iela_18.08.2016.docx 33.66 KB
file  public.nva_lapa_iznoma_piestatnes_iela_14.docx 15.27 KB
file  pieteikums_izsolei.docx15.63 KB

Nomas tiesību izsole par tiesībām slēgt nomas līgumu par nekustamo īpašumu Graudu ielā 12, Kuldīgā, beigusies bez rezultāta

Par nomas tiesību "Graudu iela 12, Kuldīga" izsoli

Iznomā

Kuldīgas novads, Kuldīga, Graudu 12

Zemes gabala platība - 3910 m2

0,78 EUR/m2

mēn (bez PVN)

Publicēts 16.05.2016

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6201 033 0265

Būvju/telpu platība - 382.3 m2

Zemes gabala platība - 3910 m2

Maksimālais nomas termiņš - 06.06.2028

Cena - 0,78 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
298,19 EUR (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 
140,76 EUR gadā (bez PVN)

Informācija par izsoli

Datums: 07.06.2016

Laiks: 09:00

Pieteikumu sūtīt pa pastu ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei „Graudu ielā 12, Kuldīgā, kadastra numurs 6201 033 0265, nomas tiesību izsolei”,
Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, LV-1026, līdz 30.05.2016. (pasta zīmogs) Atvēršana 07.06.2016. plkst.9:00 Ezermalas ielā 8A, Rīgā

Pirmā izsole

Izsoles veids: rakstiska

Citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objektu nav tiesību nodot apakšnomā.

Dokumenti lejupielādei

Nomas_līgums_projekts_Graudu12-sask.docx

Graudu 12_Kuldīga_ZG_Robežu plāns.pdf

PIETEIKUMS_izsolei.docx

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu

Kontakti

Nodrošinājuma valsts aģentūras
Nekustamo īpašumu nodaļas
Kurzemes sektora namu pārzinis
Ivars Dīķis, tālrunis: 25634243
e-pasts: 
ivars.dikis@agentura.iem.gov.lv

Cena

Cena - 0,78 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

------

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 298,19 EUR (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 140,76 EUR (bez PVN)

Pieteikties izsolei līdz 30.05.2016