Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departaments

Piedziņas nodaļa

Piedrujas iela 20, Rīga, LV-1073 - kā atrast? (agrāk Piedrujas iela 5, Rīga)

Nodaļas vadītājs

Raivis

Mālijs

67218654

Vecākā referente

Liene

Kirķe

67218639

Vecākais referents

Vadims

Buraks

67218632

Vecākais referents

Jānis

Roze

67218642

Vecākā referente

Gundega

Ulme

67218634

Uzskaitvede

Tatjana

Ščerbakova

67218640

 

Aģentūras darbinieka e-pasta adrese ir:    vards.uzvards@agentura.iem.gov.lv
Ja darbiniekam ir vairāki vārdi, arī starp tiem liek punktu.