Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Piedziņas nodaļa

Piedrujas iela 20, Rīga, LV-1073 - kā atrast? 

 Nodaļas vadītājs

 Raivis

 Mālijs

67218654

Vecākā referente

Liene

Kirķe

67218639

 Vecākais referents

 Vadims

 Buraks

67218632

Vecākais referents

Jānis

Roze

67218642

 Vecākā referente

 Gundega

 Ulme

67218634

Uzskaitvede

Tatjana

Ščerbakova

67218640

 

Struktūrvienību kontaktinformācija

Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departaments