Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
  Plānotie lielākie iepirkumi 2017.gadā    
Nr.p/k Iepirkuma priekšmets Iepirkuma metode Paredzamais iepirkuma izsludinašanas datums
1 Specializētā autotransporta iegāde Atklāts konkurss 16.01.2017.
2 Biorobota iegāde Atklāts konkurss 16.01.2017.
3 Gēnu analizatoru iegāde Atklāts konkurss 16.01.2017.
4 Automātiskās ložu un čaulu identifikācijas sistēmas (ALCIS) darba staciju iegāde Atklāts konkurss 16.01.2017.
5 Zemes ierīcības projektu izstrāde un realizācija valsts robežas joslas izveidošanai gar Latvijas Baltkrievijas valsts robežu uz diviem gadiem Atklāts konkurss 16.01.2017.
6 Improvizēto sprāsgtierīču neitralizācijas robota ar automašīnu iegāde Atklāts konkurss 20.01.2017.
7 Logu, durvju un vārtu nomaiņa un remonts Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz vienu gadu 8.²pants 20.01.2017.
8 Transportlīdzekļu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām Atklāts konkurss 01.02.2017.
9 Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi uz diviem gadiem Ludzas un Daugavpils daļā Atklāts konkurss 01.02.2017.
10 Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas  un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošanas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāts konkurss 03.02.2017.
11 Valsts policijas koledžas sporta kompleksa pārbūves un atjaunošanas būvniecības darbu veikšana Atklāts konkurss 01.03.2017.
12 Transportlīdzekļu  noma Valsts policijas struktūrvienību darba nodrošināšanai 2017.- 2022.gadam Atklāts konkurss 28.04.2017.
13 Remontdarbu veikšana aģentūras valdījumā esošajos objektos, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem Atklāts konkurss 25.05.2017.
14 Videonovērošanas sistēmas atjaunošana Krustpils iela 63A, Rīgā 9.pants 25.05.2017.
15 Būvuzraudzības pakalpojumi NVA vajadzībām pārbūvējamajos objektos, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz 2 gadiem Atklāts konkurss 25.05.2017.
16 Lielgabarīta un nestandarta kravu kraušanas un pārvadāšanas pakalpojumi uz diviem gadiem Atklāts konkurss 01.06.2017.
17 Ēku drošības pasākumu uzlabošana, veicot iekštelpu pārbūvi, durvju nomaiņu, logu drošības restu un žalūziju montāžu, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem Atklāts konkurss 05.06.2017.
18 Dzēšanas moduļu iegāde Atklāts konkurss 06.06.2017.
19 Pārvietojama dūmu un gāzes konteinera iegāde Atklāts konkurss 13.06.2017.
20 Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi uz diviem gadiem Vidzemes daļas Siguldas un Saulkrastu objektos Atklāts konkurss 15.06.2017.
21 Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi K.Valdemāra ielā 1A, Rīgā uz diviem gadiem 10.pants 13.07.2017.
22 Specializēto transportlīdzekļu iegāde Atklāts konkurss 08.08.2017.
23 Jūras tipa laivu ar piekabi un aprīkojuma iegāde Atklāts konkurss 22.08.2017.
24 Latvijas valsts pierobežas ceļu uzturēšana 2017.-2018.gada ziemas periodā 9.pants 25.08.2017.
25 Komandējumu (tostarp, nelegālo imigrantu izraidīšanas) organizēšanas pakalpojumi IeM padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem Atklāts konkurss 28.08.2017.
26 Zemes uzmērīšanas un topogrāfisko plānu izgatavošana Nodrošinājuma valsts aģentūras Rīgas un Zemgales, Vidzemes, Daugavpils un Ludzas sektora nekustamajos īpašumos uz diviem gadiem Atklāts konkurss 01.09.2017.
27 Transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz trīs gadiem Atklāts konkurss 04.09.2017.
28 Spiedvadu konteinera iegāde Atklāts konkurss 05.09.2017.
29 Fiziskās apsardzes pakalpojumi Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos īpašumos uz diviem gadiem Atklāts konkurss 20.09.2017.
30 Transportlīdzekļu  riepu piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem Atklāts konkurss 02.10.2017.
31 Transportlīdzekļu akumulatoru  piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem Atklāts konkurss 06.11.2017.
32 Inženiertīklu remonta un avārijas seku likvidēšanas remontdarbi Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz diviem gadiem Atklāts konkurss 01.12.2017.
33 Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas  un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošana, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz četriem gadiem Atklāts konkurss 01.12.2017.
34 Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošanas būvuzraudzība Atklāts konkurss 01.12.2017.
35 Augsta veiktspējas sūkņa uz piekabes iegāde Atklāts konkurss 04.12.2017.
36 Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem Atklāts konkurss 11.12.2017.
37 Biroja un noliktavu darbības nodrošināšanai nepieciešāaā aprīkojuma un mēbeļu iegāde uz diviem gadiem Atklāts konkurss 20.12.2017.
38 Apsardzes signalizācijas iekārtu, ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes sistēmu, videonovērošanas sistēmu tehniskās apkopes pakalpojumi uz diviem gadiem Atklāts konkurss 20.12.2017.
39 Apkures katlu un attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi uz diviem gadiem Atklāts konkurss 30.12.2017.
40  Jumtu remontdarbi Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos uz diviem gadiem Atklāts konkurss 30.12.2017.
41 Pasta pakalpojumu nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem Atklāts konkurss 30.12.2017.
42 Elektroenerģijas piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm uz diviem gadiem Atklāts konkurss 30.12.2017.