Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
  Plānotie lielākie iepirkumi 2018.gadā    
Nr.p/k Iepirkuma priekšmets Iepirkuma metode Paredzamais iepirkuma izsludinašanas datums
1. Logu, durvju un vārtu nomaiņa un remonts Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz vienu gadu 9.pants 2018.g. janvāris
2. Dežūrformas (ikdienas formas tērpa) iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām uz diviem gadiem atklāts konkurss 2018.g. janvāris
3. Dienesta viesnīcas Ezermalas ielā 10, Rīgā, 4.stāva telpu remonts  9.pants 2018.g. janvāris
4. Ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošana Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā esošajos objektos atklāts konkurss 2018.g. janvāris
5. Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem konkursa procedūra ar sarunām 2018.g. februāris
6. Specapģērba iegāde  Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām atklāts konkurss 2018.g. februāris
7. Gaismu atstarojošo vestu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām atklāts konkurss 2018.g. februāris
8. Mikroautobusu un autobusa iegāde atklāts konkurss 2018.g. februāris
9. Transportlīdzekļu noma uz pieciem gadiem atklāts konkurss 2018.g. februāris
10. Aprīkojuma glābšanai un tehniskajam nodrošinājumam iegāde valsts materiālajās rezervēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām atklāts konkurss 2018.g. februāris
11. Formas tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju iegāde  Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem atklāts konkurss 2018.g. februāris
12. Degvielas iegāde kuģošanas līdzekļiem Valsts robežsardzes vajadzībām Grieķijā uz vienu gadu atklāts konkurss 2018.g. februāris
13. Granulu apkures katla uzstādīšana Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā esošajos objektos Garnizona ielā 19, Viļakā, Brīvības ielā 42, Gulbenē, Jūras ielā 34, Alojā, Valdemāra ielā 3, Rūjienā, O.Kalpaka ielā 8, Lubānā, Bānīšu ielā 2, Dundagā un  Rīgas ielā 3, Mazsalacā atklāts konkurss 2018.g. februāris
14. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Miera ielā 3, Siguldā atklāts konkurss 2018.g. februāris
15. Elektropreču, santehnikas un celtniecības materiālu un instrumentu piegāde Rīgas un Zemgales reģionā uz trīs gadiem atklāts konkurss 2018.g. februāris
16. Kinoloģijas kompleksa Tiņanova ielā 86, Rēzeknē projektēšana atklāts konkurss 2018.g.marts
17. Robežzīmju nomaiņa uz Latvijas Repoublikas robežas ar Lietuvu un Igauniju, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz trīs gadiem atklāts konkurss 2018.g.marts
18. Laivu un to transportpiekabju iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām uz diviem gadiem atklāts konkurss 2018.g.marts
19. Aprīkojuma ķīmisko avāriju likvidācijai iegāde valsts materiālajās rezervēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām atklāts konkurss 2018.g.marts
20. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Rīgas ielā 14, Olainē atklāts konkurss 2018.g. marts
21. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Piebalgas ielā 89, Cēsīs atklāts konkurss 2018.g. marts
22. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Inženieru ielā 1, Ventspilī atklāts konkurss 2018.g. marts
23 Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu jaunā parauga formas tērpu izgatavošana un iegāde konkursa procedūra ar sarunām 2018.g. marts
24 Motociklistu ekipējuma iegāde atklāts konkurss 2018.g. aprīlis
25 Traktortehnikas un tās piederumu piegāde atklāts konkurss 2018.g. aprīlis
26 Biroja papīra  iegāde uz diviem gadiem atklāts konkurss 2018.g. maijs
27 Dabasgāzes piegāde uz vienu gadu Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekotajos objektos konkursa procedūra ar sarunām 2018.g. maijs
28 Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu- transportlīdzekļu, pārvietošanas, glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz diviem gadiem atklāts konkurss 2018.g. jūnijs
29 Saimniecības preču iegāde uz diviem gadiem aģentūras apsaimniekošanā esošo objektu uzturēšanai atklāts konkurss 2018.g. jūnijs
30 Kurināmā (sagatavotas malkas, akmeņogļu, granulu, skaidu brikešu) piegāde uz diviem gadiem atklāts konkurss 2018.g. jūnijs
31 Elektropreču, santehnikas, celtniecības materiālu un instrumentu iegāde Nodrošinājuma valsts aģentūras vajadzībām uz četriem gadiem atklāts konkurss 2018.g. jūnijs
32 Degvielas iegāde no vairumtirdzniecības bāzes sauszemes transportlīdzekļiem, kā arī marķētās degvielas apkurei iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz četriem gadiem atklāts konkurss 2018.g. jūlijs
33 Munīcijas iegāde, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz četriem gadiem atklāts konkurss 2018.g. jūlijs
34 Formas tērpu priekšmetu - apavu, iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem atklāts konkurss 2018.g. jūlijs
35 Speciālo ierīču un aprīkojuma iegāde Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem atklāts konkurss 2018.g. jūlijs
36 Aizsarglīdzekļu, ekipējuma un inventāra iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem atklāts konkurss 2018.g. jūlijs
37 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Ezermalas ielā 10B, Rīgā, Ezermalas ielā 10, Rīgā un Ezermalas ielā 8A, Rīgā atklāts konkurss 2018.g. augusts
38 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē. atklāts konkurss 2018.g. augusts
39 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē  atklāts konkurss 2018.g. augusts
40 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Ķengaraga ielā 3, k-1, Rīgā atklāts konkurss 2018.g. augusts
41 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Talsu ielā 2, Preiļos atklāts konkurss 2018.g. augusts
42 Ēku kompleksa  Bāriņu ielā 3, Liepājā apsaimniekošanas pakalpojumi uz trīs gadiem atklāts konkurss 2018.g. augusts
43 Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem atklāts konkurss 2018.g. augusts
44 Ugunsdzēsēju glābēju speciālo līdzekļu (ugunsdzēsēju  aizsargķivere, ugunsdzēsēju aizsargķiveres pasega, ugunsdzēsēju aizsargcimdi, ugunsdzēsēju speciālā josta ar karabīni un ugunsdzēsēju speciālie aizsargzābaki) iegāde uz trīs gadiem atklāts konkurss 2018.g. augusts
45 Publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras veikšanas nodrošināšana projekta "Jauns vienots valsts iestāžu  administratīvais centrs Jelgavā, Garozas ielā 31, un 15 reģionālie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo" īstenošanai atklāts konkurss 2018.g. septembris
46 Dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem atklāts konkurss 2018.g.septembris
47 Transportlīdzekļu rezerves daļu iegāde uz diviem gadiem atklāts konkurss 2018.g. novembris
48 Mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu iegāde Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām uz pieciem gadiem atklāts konkurss 2018.g. decembris