Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
  Plānotie lielākie iepirkumi 2020.gadā    
Nr.p/k Iepirkuma priekšmets Iepirkuma metode Paredzamais iepirkuma izsludinašanas datums
1. Garāžas būvniecība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu izvietošanai Rīgas ielā 4A, Ogrē atklāts konkurss 2020.gada februāris
2. Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas 10, Ezermalas 10B un Ezermalas 10C atklāts konkurss 2020.gada februāris
3. Remontdarbu veikšana aģentūras valdījumā esošajos objektos, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem atklāts konkurss 2020.gada februāris
4 Darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem konkursa procedūra ar sarunām 2020.gada februāris
5 Degvielas iegāde kuģošanas līdzekļiem Grieķijā uz vienu gadu atklāts konkurss 2020.gada februāris
6 Transportlīdzekļu riepu piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem atklāts konkurss 2020.gada februāris
7 Transportlīdzekļu akumulatoru  piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem atklāts konkurss 2020.gada februāris
8 Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem atklāts konkurss 2020.gada februāris
9 Robežzīmju nomaiņa uz Latvijas Republikas robežas ar Igaunijas Republiku divu gadu laikā atklāts konkurss 2020.gada februāris
10 Specapģērba iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām atklāts konkurss 2020.gada februāris
11 Aģentūras stāvlaukumu asfaltēšana Piedrujas ielā 20 un Rājumsila ielā 3, Rīgā atklāts konkurss 2020.gada marts
12 Būvuzraudzības nodrošināšana energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas 10, Ezermalas 10B un Ezermalas 10C atklāts konkurss 2020.gada marts
13 Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu ar aprīkojumu iegāde, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz trīs gadiem atklāts konkurss 2020.gada aprīlis
14 Dabasgāzes piegāde uz vienu gadu konkursa procedūra ar sarunām 2020.gada maijs
15 Individuālo kameru piegāde uz četriem gadiem Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām  atklāts konkurss 2020.gada maijs
16 Transportlīdzekļu piespiedu apstādināšanas līdzekļu iegāde Valsts policijas vajadzībām atklāts konkurss 2020.gada jūnijs
17 Kurināmā (sagatavotas malkas, kokskaidu granuļu, ogļu) piegāde 2020./2021.gada apkures sezonai atklāts konkurss 2020.gada jūnijs
18 Apkures katlu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi, kā arī siltummezglu sagatavošanas apkures sezonai pakalpojumi uz diviem gadiem atklāts konkurss 2020.gada jūnijs
19 Dažādu attīrīšanas iekārtu- dziļurbumu, dzeramā ūdens, kā arī fekālās un sadzīves kanalizācijas attīrīšanas iekārtu, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi uz diviem gadiem atklāts konkurss 2020.gada jūnijs
20 Saimniecības preču iegāde uz diviem gadiem aģentūras apsaimniekošanā esošo objektu uzturēšanai atklāts konkurss 2020.gada jūlijs
21 Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar kriminālprocesu saistīto lietisko pierādījumu- pārtikas produktu, uzglabāšanas pakalpojumu saņemšana Nodrošinājuma valsts aģentūras vajadzībām uz trīs gadiem atklāts konkurss 2020.gada jūlijs
22 Transportlīdzekļu pārvietošanas, glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz diviem gadiem Nodrošinājuma valsts aģentūras un Valsts policijas vajadzībām atklāts konkurss 2020.gada augusts
23 Biroja papīra  iegāde uz diviem gadiem atklāts konkurss 2020.gada augusts
24 Ventilācijas sistēmu un kondicionieru tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi uz diviem gadiem atklāts konkurss 2020.gada augusts
25 Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu- transportlīdzekļu, pārvietošanas, glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz diviem gadiem atklāts konkurss 2020.gada augusts
26 Dokumentu rakstiskās tulkošanas nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem atklāts konkurss 2020.gada septembris
27 Inženiertīklu remonta un avārijas seku likvidēšanas remontdarbi Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz diviem gadiem atklāts konkurss 2020.gada oktobris
28 Dzīvnieku glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz trīs gadiem atklāts konkurss 2020.gada oktobris
29 Transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz trīs gadiem atklāts konkurss 2020.gada oktobris
30 Apsardzes signalizācijas iekārtu, ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, videonovērošanas sistēmu un piekļuves kontroles sistēmu tehniskās apkopes pakalpojumi uz diviem gadiem atklāts konkurss 2020.gada novembris
31 Elektropreču, santehnikas un celtniecības materiālu un instrumentu piegāde Rīgas un Zemgales reģionā uz trīs gadiem atklāts konkurss 2021.gada februāris