Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Tālruņu saraksts

VADĪBA

Direktors

Ēriks

Ivanovs

67829079

eriks.ivanovs@agentura.iem.gov.lv

Direktora vietnieks,
Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta vadītājs

Jānis

Vonda

67113353

janis.vonda@agentura.iem.gov.lv

Direktora vietniece,
Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta vadītāja

Vineta

Silkane-Brača

67219385 

vineta.silkane-braca@agentura.iem.gov.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ieva

 Rekšņa

29130397
67219383

 ieva.reksna@agentura.iem.gov.lv

Direktora palīdze

Sarmīte

Biuka

67829079

sarmite.biuka@agentura.iem.gov.lv

 Kvalitātes un risku vadītāja

 Signe

 Žīgure

67829673 

 signe.zigure@agentura.iem.gov.lv

ADMINISTRATĪVI - JURIDISKĀ UN IEPIRKUMU NODROŠINĀJUMA DEPARTAMENTS

Departamenta vadītājs

Raimonds

Dūcis

67829081

raimonds.ducis@agentura.iem.gov.lv

ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA

Nodaļas vadītāja

Inga

Kola

67829048

inga.kola@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Kitija

Pūne

67829681

kitija.pune@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Ieva

Opolā

67219298

ieva.opola@agentura.iem.gov.lv

Sistēmu analītiķis

Armands 

Kreņģelis

67829061

armands.krengelis@agentura.iem.gov.lv

PERSONĀLA VADĪBAS SEKTORS

Vadošā personāla speciāliste

Ingrīda

Orlova

67829697

ingrida.orlova@agentura.iem.gov.lv

Personāla speciāliste

Elza

Seržante

67219255

elza.serzante@agentura.iem.gov.lv

Personāla speciālists

Rūdolfs

Bernāns

67829046

fakss 67829064

rudolfs.bernans@agentura.iem.gov.lv

Personāla speciāliste

Megija

Bērziņa

67829078

megija.berzina@agentura.iem.gov.lv

DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS SEKTORS

Sektora vadītāja

Anda

Ozoliņa

67829084

anda.ozolina@agentura.iem.gov.lv

Vecākā lietvede

 Edīte

Šēnknehte-Leikuma

67829054

fakss 67829082

edite.senknehte-leikuma@agentura.iem.gov.lv

 Lietvede

(Piedrujas ielā 5, Rīgā)

Māra

Krista

Runce

Tetere

67112153

fakss 67138595

mara.runce@agentura.iem.gov.lv

krista.tetere@agentura.iem.gov.lv

Vecākā lietvede

Inese

Bērziņa

67829058

inese.berzina@agentura.iem.gov.lv

Vecākā lietvede

Elita 

Krūzmeijere

67829682

elita.kruzmeijere@agentura.iem.gov.lv

Lietvede

Jeļena

Medvedeva

67219299

jelena.medvedeva@agentura.iem.gov.lv

Lietvede

Gunta

Groskaufmane

67829083

gunta.groskaufmane@agentura.iem.gov.lv

Vecākā

lietvede 

(Piedrujas ielā 5, Rīgā)

Tatjana

Radionova

67218641

tatjana.radionova@agentura.iem.gov.lv

Lietvede

(Ezermalas ielā 10A, Rīgā)

Baiba

Ģelze

67219625

baiba.gelze@agentura.iem.gov.lv

JURIDISKĀ NODAĻA

Nodaļas vadītāja

Natālija

Rateniece

67829699

natalija.rateniece@agentura.iem.gov.lv

Nodaļas vadītājas vietniece

Inese

Širokova

67829094

inese.sirokova@agentura.iem.gov.lv

Juriskonsulte

Diāna

Jeļisejeva

67829057

diana.jelisejeva@agentura.iem.gov.lv

Juriskonsulte

Dace

Grinvalde

67829069

dace.grinvalde@agentura.iem.gov.lv

Juriskonsulte

Jurita

Briška

67829680

jurita.briska@agentura.iem.gov.lv

Juriskonsulte

Anete

Būmeistere

67829885

anete.bumeistere@agentura.iem.gov.lv

Juriskonsults

Jānis

Brambats

26573951

janis.brambats@agentura.iem.gov.lv

Juriskonsulte

Alīna

Kalniņa

67829059

alina.kalnina@agentura.iem.gov.lv

 Juriskonsulte

 Agate

 Pupova-Ozera

 67829680

agate.pupova-ozera@agentura.iem.gov.lv

Juriskonsults

Raitis

Nora

67829075

raitis.nora@agentura.iem.gov.lv

IEPIRKUMU UN REALIZĀCIJAS NODAĻA

Nodaļas vadītāja

Inga

Melece

67829093

inga.melece@agentura.iem.gov.lv

IEPIRKUMU SEKTORS

Sektora vadītāja

 Alīna

Bogdanova-Uzkliņģe

 67829070

 alina.bogdanova@agentura.iem.gov.lv

Iepirkumu speciāliste

Oksana

Viļuma

67829089

fakss 67829076

oksana.viluma@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Lāsma

Liepiņa

67829073

lasma.liepina@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Santa

Linde

67829074

santa.linde@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Ieva

Kalviņa

67829092

ieva.kalvina@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Santa

Rullīte

67829049

santa.rullite@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Linda

Gaile

67829091

linda.gaile@agentura.iem.gov.lv

REALIZĀCIJAS SEKTORS

Sektora vadītāja

Santa

Putniņa

67219257

santa.putnina@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Brigita

Bērziņa

67829090

brigita.berzina@agentura.iem.gov.lv

FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS PĀRVALDE

Pārvaldes vadītāja

Anda

Bebre

67829050

anda.bebre@agentura.iem.gov.lv

FINANŠU NODAĻA

Nodaļas vadītāja

Samanta

Kovaļevska

67219219

samanta.kovalevska@agentura.iem.gov.lv

Finansiste

Inga

Jegorova

67829072

inga.jegorova@agentura.iem.gov.lv

Finansiste

Renāte

Šumilova

67829055

renate.sumilova@agentura.iem.gov.lv

Finansiste

Tatjana

Fomkina

67829052

tatjana.fomkina@agentura.iem.gov.lv

Finansists

Gatis

Avotiņš

67219136

gatis.avotins@agentura.iem.gov.lv

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede

Jolanta

Krūmiņa

67829871

jolanta.krumina@agentura.iem.gov.lv

Vecākā grāmatvede

Tatjana

Šilova

29905845

tatjana.silova@agentura.iem.gov.lv

Vecākā grāmatvede

Irina

Prokofjeva

67829872

irina.prokofjeva@agentura.iem.gov.lv

Grāmatvede

Nataļja

Belova

67829876

natalja.belova@agentura.iem.gov.lv

Grāmatvede

Alla

Vihristjuka

67829874

alla.vihristjuka@agentura.iem.gov.lv

Grāmatvede

Lidija

Gurova

67829877

lidija.gurova@agentura.iem.gov.lv

Grāmatvede

Agrita

Avotiņa

67829873

agrita.avotina@agentura.iem.gov.lv

Grāmatvede

Daira

Strautmane

67219221

daira.strautmane@agentura.iem.gov.lv

Grāmatvede

Gunta

Ose

67829880

gunta.ose@agentura.iem.gov.lv

Grāmatvede

Vivita

Ozoliņa

67219218

vivita.ozolina@agentura.iem.gov.lv

Grāmatvede

Eleonora

Baļule

67829875

eleonora.balule@agentura.iem.gov.lv

Grāmatvede

Iveta

Klabe

67829879

iveta.klabe@agentura.iem.gov.lv

Grāmatvede

Diāna

Ginne-Rjazanova

67829679

diana.ginne-rjazanova@agentura.iem.gov.lv

Grāmatvede

Irina

Koļesņikova

67829878

irina.kolesnikova@agentura.iem.gov.lv

Grāmatvede

Jūlija

Timoškane

67219226

julija.timoskane@agentura.iem.gov.lv

Grāmatvede

Aleksandra

Vaščenkova

67829678

aleksandra.vascenkova@agentura.iem.gov.lv

 ĪPAŠUMU, BRUŅOJUMA UN MATERIĀLO REZERVJU DEPARTAMENTS

ĪPAŠUMU PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

Pēteris

Kipļuks

67829670

peteris.kipluks@agentura.iem.gov.lv

Pārvaldes vadītāja vietnieks

Renārs

Dišlers

67219220

renars.dislers@agentura.iem.gov.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste

Vija

Titova

25421321

vija.titova@agentura.iem.gov.lv

APSAIMNIEKOŠANAS UN UZSKAITES NODAĻA

Nodaļas vadītājs

Kārlis

Irbe

67829045

karlis.irbe@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Vanda

Skole

67829047

vanda.skole@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Leontīna

Orlovska

67829063

leontina.orlovska@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Ieva

Pope

67219225

ieva.pope@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Inese

Plase

67219137

inese.plase@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Elīna

Barloti

67829881

elina.barloti@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Linda Estere

Laiviņa

67829677

linda.estere.laivina@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Jolanta

Kalneja

67829671

jolanta.kalneja@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Ieva

Frēze

67829067

ieva.freze@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Žanna

Šoldre

67829062

zanna.soldre@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Vita

Smilteniece

67829066

vita.smilteniece@agentura.iem.gov.lv  

Galvenais enerģētiķis 

 Mārtiņš

Jautaiķis 

67829884 25618782

martins.jautaikis@agentura.iem.gov.lv

Nekustamā īpašuma speciālists

 Vjačeslavs

Rozums 

67829883 

vjaceslavs.rozums@agentura.iem.gov.lv 

Vecakā referente

 Olga

Šolina 

67219384

olga.solina@agentura.iem.gov.lv

RĪGAS UN ZEMGALES DAĻA

Daļas vadītājs

Juris

Kokorevičs

67219382
26591143

juris.kokorevics@agentura.iem.gov.lv

Daļas vadītāja vietnieks

Sergejs

Zlatoustovs

20007272

sergejs.zlatoustovs@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Andra

Viļķina

29629803

andra.vilkina@agentura.iem.gov.lv

Vecākais referents

Ivars

Dubovskis

26463348

ivars.dubovskis@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Irēna

Nadežņikova

67219274

irena.nadeznikova@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Lolita

Apenīte

27085574

lolita.apenite@agentura.iem.gov.lv

Projekta vadītājs

Vitālijs

Semjonovs

67219381
29243648

vitalijs.semjonovs@agentura.iem.gov.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste

Zofija

Ļitvinova

29782113

zofija.litvinova@agentura.iem.gov.lv

Nekustamā īpašuma speciālists

Haralds

Sapulis

27033910

haralds.sapulis@agentura.iem.gov.lv

Nekustamā īpašuma speciālists

Ģirts

Ābols

25702630

girts.abols@agentura.iem.gov.lv

Projekta vadītājs

Sandris

Celmiņš

26430950

sandris.celmins@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Laimonis

Sprukulis

29158774

laimonis.sprukulis@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzine

Sarmīte

Liepniece

27836399

sarmite.liepniece@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Zigmunds

Liepa

27840050

zigmunds.liepa@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzine

Jautrīte

Davidova

67219217

jautrite.davidova@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Ilgvars

Āriņš

22339630

ilgvars.arins@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzine

Elvīra

Alksnīte

27874553

elvira.alksnite@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Juris

Pauliņš

26486637

mucenieki@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Artjoms

Jeļisejevs

67257537

artjoms.jelisejevs@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Jevgenijs

Tjarve

29402894

jevgenijs.tjarve@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Zigurds

Grants

28374547

zigurds.grants@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Edgars

Plass

28619546

edgars.plass@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Vitālijs

Soročenko

67219217

vitalijs.sorocenko@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Jānis

Lūks

26998967

janis.luks@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

 Iveta 

Kazakeviča 

29724767 

iveta.kazakevica@agentura.iem.gov.lv

KURZEMES DAĻA

Daļas vadītāja

Aija

Vilnīte

20211140
63420699

aija.vilnite@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Daiga

Ķēdže

29197748

daiga.kedze@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Unda

Šteinberga

20023936

unda.steinberga@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Iveta

Varlamova

20388177

 iveta.varlamova@agentura.iem.gov.lv

Projekta vadītājs

Guntis

Ratnieks

27084198

guntis.ratnieks@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Vilnis

Akermanis

29321006

vilnis.akermanis@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Ivars

Dīķis

25634243

ivars.dikis@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Raivo

Krūzbergs

28668971

 

Namu pārzinis

Jānis

Vorslovs

25636382

janis.vorslovs@agentura.iem.gov.lv

Elektriķis

Mārtiņš

Dravenieks

26537368

 

Tehniskais strādnieks

Juris

Sustrups

25634500

 

VIDZEMES DAĻA

Daļas vadītājs

Andris

Vējiņš

22032452

andris.vejins@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Sarmīte

Lukovska

25635758
67829693

sarmite.lukovska@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Ilona

Božeņecka

27813250
67829693

ilona.bozenecka@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Zane

Caune

22300234

zane.caune@agentura.iem.gov.lv

Projekta vadītāja

Līva

Timermane

27088749

liva.timermane@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Gvido

Kīns

26697005

gvido.kins@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Igors

Parings

20273935

igors.parings@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzine

Žanna

Kļaviņa-Stangaine

25608386

zanna.klavina-stangaine@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Viesturs

Ādamsons

29386081

viesturs.adamsons@agentura.iem.gov.lv

DAUGAVPILS DAĻA

Daļas vadītājs

Jurijs

Kokins

29452567

jurijs.kokins@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Mārīte

Trofimova

25702558

marite.trofimova@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Žanna

Cimboreviča

20021228

zanna.cimborevica@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Diāna

Astašonoka

25702627

diana.astasonoka@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Pāvels

Škapars

29441761

pavels.skapars@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Ainārs

Skudra

26228827

ainars.skudra@agentura.iem.gov.lv

Projekta vadītājs

Vilis

Pauliņš

29283197

vilis.paulins@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Ernests

Vainiņš

29148235

ernests.vainins@agentura.iem.gov.lv

LUDZAS DAĻA

Daļas vadītājs

Einārs

Timoškāns

25456180

einars.timoskans@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Aija

Marnauza

25702625

aija.marnauza@agentura.iem.gov.lv

Vecākais referents

Imants

Metlāns

28629695

imants.metlans@agentura.iem.gov.lv

Projekta vadītājs

Juris

Kovšels

28233488 

juris.kovsels@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Sandris

Čubars

25702624

sandris.cubars@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Vadims

Sokolovskis

29358938

vadims.sokolovskis@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

 Gunārs

Viļums 

22339282

gunars.vilums@agentura.iem.gov.lv

Namu pārzinis

Pjotrs

Šahurovs

25702628

pjotrs.sahurovs@agentura.iem.gov.lv

BŪVNIECĪBAS NODAĻA

Nodaļas vadītāja p.i.

Inga

Dobelniece

67219574

inga.dobelniece@agentura.iem.gov.lv

Projekta vadītājs

Uldis

Krišāns

67829672
28819705

uldis.krisans@agentura.iem.gov.lv

Projekta vadītājs

Lauris

Belorags

67219695

lauris.belorags@agentura.iem.gov.lv

Projekta vadītāja

Sandra

Krilova

26555494
67219619

sandra.krilova@agentura.iem.gov.lv

Projekta vadītāja

Ilze

Staša

28323064

ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv

Projekta vadītājs

Gunārs

Liepiņš

29468263
67219694

gunars.liepins@agentura.iem.gov.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste

Antoņina

Virčenko

67219699

antonina.vircenko@agentura.iem.gov.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste

Ineta

Dubovska

67219618

ineta.dubovska@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Airita

Ērmane

67219168

airita.ermane@agentura.iem.gov.lv

BRUŅOJUMA NODAĻA

Nodaļas vadītājs

Valters

Jaundžeikars

67219388

valters.jaundzeikars@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Ineta

Millere

67219626

ineta.millere@agentura.iem.gov.lv

Vecākais referents

Gunārs

Gregersons

67219387

gunars.gregersons@agentura.iem.gov.lv

Bruņojuma inspektors

Aivars

Rubins

67219624

aivars.rubins@agentura.iem.gov.lv

Ieroču tehniķis

Aleksandrs

Romanovs

25620787

aleksandrs.romanovs@agentura.iem.gov.lv

VALSTS MATERIĀLO REZERVJU NODAĻA

Nodaļas vadītāja

Ilze

Rudzīte

26698094

ilze.rudzite@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Marina

Viļdžuna

20362020

marina.vildzuna@agentura.iem.gov.lv

 Vecākā referente

Ināra  

 Apsalone

27063594 

 inara.apsalone@agentura.iem.gov.lv

IZŅEMTO LIETU, PIEDZIŅAS UN MATERIĀLĀS APGĀDES DEPARTAMENTS

Galvenais eksperts

 Kristīne

Mackeviča 

67218657

29284287 

 kristine.mackevica@agentura.iem.gov.lv

MATERIĀLI TEHNISKĀS APGĀDES PĀRVALDE

Pārvaldes vadītāja

Tamāra

Johansone

67829087

tamara.johansone@agentura.iem.gov.lv

APGĀDES DAĻA

Daļas vadītāja

Alla

Lukaševa

67829085

alla.lukaseva@agentura.iem.gov.lv

Noliktavas pārzine

Natālija

Gvozdeva

67218670

natalija.gvozdeva@agentura.iem.gov.lv

Noliktavas pārzine

 Nataļja

 Dedoviča

 67218658

 natalja.dedovica@agentura.iem.gov.lv

Poligrāfijas ražošanas tehniķe

 Klementīna

 Ručina

 67208502

 klementina.rucina@agentura.iem.gov.lv

Poligrāfijas ražošanas tehniķe

Maruta

Ružāne

67208759

maruta.ruzane@agentura.iem.gov.lv

APSARDZES NODAĻA

Nodaļas vadītāja p.i.

Tamāra

Johansone

67829087

tamara.johansone@agentura.iem.gov.lv

Apsardzes inspektors

Sergejs

Saļņikovs

67218677

sergejs.salnikovs@agentura.iem.gov.lv

Apsardzes inspektors

Andris

Stiģis

67218677

andris.stigis@agentura.iem.gov.lv

TEHNISKĀ ATBALSTA DAĻA

Daļas vadītājs

Arvīds

Marhels

67218687

arvids.marhels@agentura.iem.gov.lv

Vecākais referents

Aleksandrs

Bobrovs

67218679

aleksandrs.bobrovs@agentura.iem.gov.lv

Vecākais referents

Arnis

Pīlips

67218686

arnis.pilips@agentura.iem.gov.lv

Noliktavas pārzine

Valentīna

Silina

67218672

valentina.silina@agentura.iem.gov.lv

Noliktavas pārzinis

Gatis

Ķēniņš

67218663

gatis.kenins@agentura.iem.gov.lv

Noliktavas pārzine

Irēna

Kursiša

22011695

irena.kursisa@agentura.iem.gov.lv

Noliktavas pārzinis

Oļegs

Savickis

26558710

olegs.savickis@agentura.iem.gov.lv

Galvenais transporta inspektors

Valērijs

Maļevičs

67218647

valerijs.malevics@agentura.iem.gov.lv

Transporta inspektors

Artūrs

Kugatovs

67218653

arturs.kugatovs@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Laila

Krūmiņa

67218673 

laila.krumina@agentura.iem.gov.lv

IZŅEMTO LIETU NODAĻA

Nodaļas vadītājs

Viesturs

Ruško

67218688

29247839 

viesturs.rusko@agentura.iem.gov.lv

Nodaļas vadītāja vietnieks

Jānis 

Nebars

67218680
25620389

janis.nebars@agentura.iem.gov.lv

Vecākais referents

Kaspars

Kols

67241668
25618716

kaspars.kols@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Valija

Barkus

67218681

valija.barkus@agentura.iem.gov.lv

Uzskaitvedis

Raimonds

Planārs

67241668
25618292

raimonds.planars@agentura.iem.gov.lv

Uzskaitvedis

Rolands

Puķīte

67241668
25618722

rolands.pukite@agentura.iem.gov.lv

Uzskaitvedis

Uģis

Liepiņš

67241668
25471273

ugis.liepins@agentura.iem.gov.lv

Uzskaitvedis

Nauris

Kutovojs

67241668
22044039

nauris.kutovojs@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Beata

Kovaļenko

67218656
26316748

beata.kovalenko@agentura.iem.gov.lv

Uzskaitvede

Māra

Kornača

67218669
26316748

mara.kornaca@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Mārīte

Djomkina

67218661
25617630

marite.djomkina@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Ilze

Pakārkle

67218649
26669296

ilze.pakarkle@agentura.iem.gov.lv

Uzskaitvede

Iveta

Dikuna

67218650
26669296

iveta.dikuna@agentura.iem.gov.lv

Uzskaitvede

Alīna

Rogozina 

67218651

alina.rogozina@agentura.iem.gov.lv

LATGALES DAĻA

Daļas vadītājs 

Vitālijs

Drobots

27894778

vitalijs.drobots@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Inese

Enikova

65703839
20004512

inese.enikova@agentura.iem.gov.lv

PIEDZIŅAS NODAĻA

Nodaļas vadītājs

Raivis

Mālijs

67218654

raivis.malijs@agentura.iem.gov.lv

Vecākā referente

Liene

Kirķe

67218639

liene.kirke@agentura.iem.gov.lv

Vecākais referents

Vadims

Buraks

67218632

vadims.buraks@agentura.iem.gov.lv

Vecākais referents

Jānis

Roze

67218642

janis.roze@agentura.iem.gov.lv

Vecākais referents

Aigars

Rivdiķis

67218631

aigars.rivdikis@agentura.iem.gov.lv

Uzskaitvede

Tatjana

Ščerbakova

67218640

tatjana.scerbakova@agentura.iem.gov.lv

Uzskaitvede

Kristīne

Krūzmane

67218634

kristine.kruzmane@agentura.iem.gov.lv